„Wciąż potrzebni”

Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę. Czas realizacji: lata 2008 - 2017 Dofinansowanie: Niemiecka Fundacja „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.”

Integracja międzypokoleniowa

Pomoc wolontariuszy w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego,
Kawiarnia Opowieści,
Spisywanie i nagrywanie wspomnień,
Integracyjne imprezy okolicznościowe.

Spotkania seniorów

Świetlica Dziennego Wsparcia,
Spotkania okolicznościowe,
Spotkania z zamojskimi twórcami,
Wyjścia do kina, na wernisaże i koncerty.

Konferencje

Polsko – niemieckie konferencje organizowane przez ZCW w Zamościu.
Konferencje w Berlinie i Warszawie organizowane przez EVZ.

Szkolenia

Dla seniorów: komputerowe, animacji czasu wolnego, trening pamięci.
Dla wolontariuszy: podstawowe i specjalistyczne.
Dla uczniów i studentów warsztaty: „Rozmowy ze świadkami historii”.

Inne działania projektowe

Poradnictwo prawne i socjalne,
Wykłady,
Wycieczki,
Współpraca z partnerami z Kolonii, Fundacją „Polsko-niemieckie Pojednanie” i organizacjami zrzeszającymi poszkodowanych.

EVZ Logo

Projekt Zamojskiego Centrum Wolontariatu wspierany przez Niemiecką Fundację “Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość”

English version

Najnowsze aktualności: więcej

Najnowsze galerie zdjęć: więcej

Polecamy również: