Zamojskie Centrum Wolontariatu rośnie w siłę 2013-02-27 , aktualności , archiwum aktualności - 2013

Różne formy promocji wolontariatu w mieście i regionie – to jedno z głównych zadań ZCW.  Wymiernym efektem tych działań są nowe kluby i osoby prywatne, które do grona wolontariuszy dołączają.

Pod koniec ubiegłego roku powstał Klub Wolontariusza przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Wolontariusze, którymi są uczniowie i seniorzy, świadczą pomoc potrzebującym mieszkańcom. W lutym br powstały dwa kluby młodzieżowe: pierwszy - przy Roztoczańskim Związku Drużyn Harcerzy „Żywioł”, a drugi – przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Sitnie.

Wszyscy  przeszkoleni przez Krystynę Rybińską-Smyk i Ewę Szczepańską  wolontariusze, są świadomi swoich powinności i czekających wyzwań. Kilka osób z tej grupy ma także za sobą szkolenie specjalistyczne dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku.