Seminarium specjalistyczne w Warszawie 2013-03-04 , aktualności , konferencje , archiwum aktualności - 2013

W związku z realizowanym przez Zamojskie Centrum Wolontariatu od 4 lat projektem opieki nad poszkodowanymi przez III Rzeszę Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk zostały zaproszone na 3-dniowe specjalistyczne seminarium pt. „Ofiary narodowego socjalizmu w Polsce – jak żyją dziś?” zorganizowane przez Fundacja „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.” (Stiftung EVZ) z Berlina.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji zajmujących się wspieraniem ofiar nazizmu z Polski, Niemiec i Czech, a także przedstawiciele środowisk akademickich, administracyjnych i politycznych.

A oto główne tematy seminaryjnych dyskusji:

  • „Teraźniejszość przeszłości w życiu ofiar nazizmu i osób, które im pomagają”,
  • „Różne sytuacje życiowe ofiar nazizmu w Polsce i Europie dzisiaj”,
  • „Oferty opieki i potrzeba działania na rzecz ofiar nazizmu”.

Dyskusja zamykająca seminarium związana była z prezentacją dobrych praktyk i pomysłów na projekty dofinansowywane przez EVZ. Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk mówiły o sukcesach ZCW i swoich dobrych doświadczeniach związanych z realizacją projektu. Miały też okazję spotkać się z Anją Krautler, która monitoruje projekt ZCW i Dariuszem Pawłosiem z Fundacji „Polsko-Niemieckie „Pojednanie”.