„70 rocznica wysiedleń Zamojszczyzny” - Wystawa w Okrąglaku 2013-05-15 , aktualności , inne działania projektowe , archiwum aktualności - 2013

Seniorzy, którzy przychodzą do świetlicy dziennego wsparcia mieli okazję dokładnie obejrzeć wystawę, która w grudniu ubiegłego roku była prezentowana na Rynku Solnym. Wystawa – to 36 plansz na których widnieją fotokopie zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień i relacji uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. Szczególne wrażenie wystawa wywarła na tych, którzy wysiedlenia przeżyli i pamiętają...