Międzynarodowe spotkanie młodzieży - pro­jek­t „Give a Paw! Go Wild.” 2013-07-12 , aktualności , współpraca międzynarodowa - młodziez w działaniu , archiwum aktualności - 2013

8 lipca w Zwierzyńcu rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie młodzieży z Czech, Litwy, Portugalii i Polski w ramach projektu „Give a Paw. Go Wild” realizowanego przez grupę inicjatywną związaną z Zamojskim Centrum Wolontariatu, a finansowanego z funduszu Młodzież w Działaniu. Liderkami grupy polskiej są Ewa Kostrubiec z Zamościa i Anna Sokołowska z Lublina.

Jest to projekt ekologiczny, a zadaniem uczestników jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej ( i nie tylko) na to, jak ważna jest ochrona dzikich zwierząt i ptaków. W trakcie spotkania młodzi ludzie zwiedzają najciekawsze zakątki Roztoczańskiego Parku Narodowego, spotykają się z jego pracownikami, fotografują, dzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniem. Na warsztatach plastycznych wykonali gadżety, które zostaną wykorzystane podczas wieńczącego międzynarodowe działania happeningu. Impreza odbędzie się 14 lipca w godzinach 11.00 – 14.00 na Rynku Wielkim w Zamościu.

Ale takie spotkanie, to nie tylko praca. Młodzi Europejczycy maja czas na integrację, zajęcia z animacji językowej, zwiedzanie okolicy oraz poznanie kultury i tradycji Zamojszczyzny. Organizują wieczory narodowe, które służą dobrej zabawie i komunikacji interkulturowej. Nawiązane znajomości i przyjaźnie prowadzą zwykle do bliższych kontaktów i kolejnych międzynarodowych wymian. Spotkanie zakończy się 16 lipca.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://giveapaw.blogspot.com