Wizyta gości ze Schwaebisch Hall 2013-07-16 , aktualności , spotkania seniorów , archiwum aktualności - 2013

W dniach od 9 do 12 lipca w Zamościu gościła 14-osobowa delegacja mieszkańców z partnerskiego miasta Schwaebisch Hall. W składzie delegacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz policji. 11 lipca goście zostali zaproszeni do Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” , gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

Spotkanie było bardzo serdeczne, ponieważ Ewa Szczepańska, Krystyna Rybińska-Smyk i Dorota Nowosad poznały kilka osób podczas ubiegłorocznej wizyty w Schwaebisch Hall. Goście byli zainteresowani projektami Centrum, a w szczególności wolontariatem młodzieżowym i Świetlicą Dziennego Wsparcia dla Seniorów. Był to czwartek, dzień funkcjonowania Świetlicy, więc trafili na zajęcia z muzykoterapii i mogli zapytać podopiecznych ZCW o wrażenia. Dorobek i doświadczenia Zamojskiego Centrum zachęciły zebranych do współpracy i planów na przyszłość.