Przedstawiciele ZCW w Londynie 2013-08-20 , aktualności , współpraca międzynarodowa - młodziez w działaniu , archiwum aktualności - 2013

Londyn to miasto skrajności - bogatej historii, która jednocześnie przegrywa z potęgą wszechobecnej nowoczesności; tradycji, która jest zmuszona mierzyć się z wielokulturowością miasta; ładu, który stanowi płaszczyznę zamieszania. Londyn to miasto – slogan. W tej wielkiej metropolii przebywali wolontariusze z Zamojskiego Centrum Wolontariatu podczas wymiany młodzieżowej w dniach od 4 do 11 sierpnia.

Głównym celem projektu o nazwie „YES UK II” było znalezienie nowych dróg dotarcia do młodych osób, które z różnych przyczyn znalazły się w złym towarzystwie (np. w grupie chuliganów, w gangu). W wymianie uczestniczyła młodzież z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Armenii. Podczas zajęć szukano sposobu rozpoczęcia dialogu z członkami ulicznych gangów, którego przekaźnikiem byłyby współczesne media. Uczestnicy spotkania wspólnie skomponowali piosenkę, która następnie została nagrana w formie wideoklipu. Sporządzono także krótki film w postaci reklamy społecznej, zachęcający do postępowania i życia w zgodzie z prawem. Te działania odpowiadają na obecne problemy Wielkiej Brytanii, a w szczególności Londynu, z rosnącym problemem przestępczości. Dzięki projektowi „YES UK II” młodzież reprezentująca Zamojskie Centrum Wolontariatu wniosła swój mały wkład w przeciwdziałanie powstawania tak zwanej „kultury gangu” na ulicach tego ogromnego i pełnego skrajności miasta.

Autorka relacji: Alina Pospischil


Youth in action project funded by British council and devised and facilitated by Actiondog CIC