Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3 2014-01-17 , aktualności , współpraca międzynarodowa - młodziez w działaniu , archiwum aktualności - 2014

Projekt pod nazwą: „First you crawl, then walk, then run – training course for European leaders and coordinators of voluntary actions” to kursu treningowy dla liderów wolontariatu z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch, który odbędzie się w Zamościu w dniach od 22 do 29 stycznia 2014 r.

Uczestnikami kursu są koordynatorzy i liderzy wolontariatu z różnych rejonów Europy. Działają oni w lokalnych centrach, klubach wolontariusza oraz organizacjach pozarządowych. Główny temat spotkania będzie oscylował wokół problemu związanego z aktywnością obywatelską Europejczyków. W międzynarodowym i wielokulturowym gronie wolontariusze wymienią doświadczenia dotyczące promocji idei wolontariatu, wzbogacą też wachlarz metod wykorzystywanych w pracy z ochotnikami. Istotnym elementem spotkania będą wizyty studyjne w wybranych organizacjach pozarządowych, rozmowy z zamojskimi wolontariuszami i ich podopiecznymi. Będzie też czas na promocję miasta, jego tradycji i kultury.

Zamojskie Centrum Wolontariatu od 2004 roku aktywnie wspiera międzynarodową współpracę, pozyskuje środki na międzynarodowe spotkania i wizyty studyjne. W ciągu ostatnich 5 lat Stowarzyszenie odwiedzili wolontariusze i przedstawiciele III sektora z 15 państw, co służy niewątpliwie popularyzowaniu naszej aktywności obywatelskiej, ale także promowaniu miasta i regionu. Działania projektowe będą odbywały się w Bursie Nr 2 przy ul. Szczebrzeskiej i ODK „Okrąglak”.

Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3