Szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi” 2014-02-18 , aktualności , szkolenia , archiwum aktualności - 2014

Osoby zainteresowane pracą z seniorami zapraszamy na kolejne, 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. Szkolenie składa się z części: teoretycznej i praktycznej. Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia.
Więcej informacji (szczegółowa tematyka szkolenia, terminy) można uzyskać: w siedzibie ZCW lub telefonicznie: 84 6273755, lub e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl