Zaproszenie na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi” 2014-03-11 , aktualności , archiwum aktualności - 2014

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z seniorami na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi”. Szkolenie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” , ul. Wyszyńskiego 28A w Zamościu, w dniach:

  1. 29.03.2014 r.  w godzinach 900-1500 – medycyna, a starość : choroby wieku podeszłego, leki, a suplementy  diety, podstawowe zasady postępowania  z osobami starszymi w nagłych przypadkach: zawał, udar, utrata przytomności,  w tym udzielanie pierwszej pomocy.
  2. 05.04.2014 r. w godzinach 930 – 1500 – aspekty fizjologiczne i psychologiczne wieku podeszłego, metody pracy wolontariuszy z osobami starszymi.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 25.03.2014 r.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia: