Formy i metody pracy z osobami starszymi 2014-04-01 , aktualności , szkolenia , archiwum aktualności - 2014

Czym zajmuje się lekarz – geriatra, czym jest starość, kiedy się zaczyna, jak się objawia, jakie są choroby wieku podeszłego, czego się można po osobie z konkretną chorobą spodziewać, jak się nią opiekować, jak się zachować w konkretnych sytuacjach, takich jak: udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy?

Na te i wiele innych pytań uzyskali odpowiedź uczestnicy dziesiątego już szkolenia zorganizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach projektu: „Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców  Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę”. To integracyjne, specjalistyczne szkolenie dla dla starszych i młodszych wolontariuszy prowadzili: pielęgniarka dyplomowana - pani Alicja Grzywacz i lekarz, specjalista medycyny rodzinnej - pan Łukasz Szczepański.

Przeszkoleni wolontariusze podejmą pracę w domach prywatnych seniorów, w świetlicy dziennego wsparcia prowadzonej przez ZCW, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Zamościu.