Spotkanie w Kawiarni Opowieści 2014-05-08 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , archiwum aktualności - 2014

We wto­rek 13 maja o go­dzi­nie 13.00 odbędzie się spo­tka­nie z „dzieckiem wojny” pa­nem Tomaszem Kowalczykiem. Jego wspo­mnień będą słuchać uczniowie z Gimnazjum Nr 4 i uczest­ni­cy warsz­tatów „Jak roz­ma­wiać ze świad­ka­mi hi­sto­rii?” Spo­tka­nie ma cha­rak­ter otwar­ty – mile widziani są wszyscy zainteresowani historią II wojny światowej.