Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2014-05-23 , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

„3S – samorealizacja,samodzielność, solidarność. Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” to zadanie zlecone w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 a dofinansowywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jego głównym celem jest zmiana sytuacji życiowej osób starszych, integracja międzypokoleniowa, aktywizacja seniorów, podniesienie ich jakości życia poprzez poprawę pamięci, rozwój osobisty oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Projekt ten wpisuje się w podejmowane przez Centrum od 2008 roku działania na rzecz seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę, ale rozszerza liczbę beneficjentów o  osoby młodsze, w wieku 65+. Integracja seniorów w różnym wieku bardzo dobrze wpływa na zrozumienie problemu starości. Projekt zakłada kontynuację działań, które sprawdziły się już w realizacji, a są to:

  • warsztaty komputerowe dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy,
  • wykłady na temat chorób, bezpieczeństwa, rehabilitacji i diety seniorów,
  • prowadzenie Punktu Poradnictwa  Prawnego przy ul. Kolegiackiej 16,
  • organizowanie imprez okolicznościowych,
  • Świetlica Dziennego Wsparcia, a w niej muzykoterapia, kulturoterapia i biblioterapia,
  • trening pamięci,
  • organizowanie wyjść do kina, na koncerty, spektakle teatralne, wystawy,
  • promowanie działań projektowych w lokalnych mediach i na stronie internetowej www.wolontariatzamosc.pl

W nowym projekcie zostały dodane nowe przedsięwzięcia. Są to warsztaty literacko – artystyczne „Zabawy językiem polskim”, warsztaty z animacji czasu wolnego, poradnictwo socjalne, poradnictwo w zakresie obsługi komputera i innych urządzeń technicznych (np. aparat fotograficzny, telefon komórkowy, tablet) i przyjazny telefon, a w nim – dyżury pedagoga, psychologa i wolontariuszy – seniorów.

A wszystko funkcjonuje pod nazwą: Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu.

Realizacji projektu będzie towarzyszyć kampania dotycząca potencjału i potrzeb osób starszych, którą zakończą: akcja „Październik zamojskim miesiącem seniora” i konferencja „Świat dla seniora, senior dla świata”.

Plakat - SENIORALNA STACJA SOCJALNA Plakat - SENIORALNA STACJA SOCJALNA