Świetlica Dziennego Wsparcia czynna w czasie wakacji! 2014-06-15 , aktualności , spotkania seniorów , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Organizatorzy Świetlicy Dziennego Wsparcia nie przewidują przerwy wakacyjnej. Spotkania będą się odbywały tradycyjnie we wtorki i czwartki. Oprócz zajęć manualnych, biblioterapii i muzykoterapii przewidziane są także spacery, wizyta w zamojskiej galerii, bibliotece, udział w imprezie plenerowej, a także wspólne wyjście do kina i jaskini solnej. Dodatkową atrakcją są zajęcia językowe „Zabawa słowem”, które rozwijają pamięć i wpływają na kreatywność seniorów.