Liderzy polonijni z Europy w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2014-06-28 , aktualności , współpraca międzynarodowa - inne , archiwum aktualności - 2014

Zamojskie Centrum Wolontariatu przez dwa dni (24 i 25 czerwca) gościło liderów polonijnych z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Węgier, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej dla Szkoły Liderów z Warszawy.

Polonijni liderzy przyjechali do kraju przodków, żeby wzmocnić poczucia tożsamości narodowej i obywatelskiej poprzez poznawanie dobrych, polskich praktyk.

Po zaprezentowaniu osiągnięć Stowarzyszenia, co zrobiła Krystyna Rybińska-Smyk, był czas na wymianę doświadczeń, spotkanie z wolontariuszami  i rozmowy na temat aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu. Ewa Szczepańska i Dorota Nowosad poprowadziły ciekawą dyskusję na temat   kondycji  organizacji pozarządowych zrzeszonych w Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych, a także współpracy III sektora z samorządem, władzami miasta i mediami. Andrzej Smyk – koordynator wizyty, zainicjował rozmowę o pozyskiwaniu środków na spotkania międzynarodowe z nowego funduszu Erasmus+.

Podczas takich wizyt organizatorzy zawsze pamiętają o promocji Zamościa i eksponowaniu jego walorów. Była więc gra miejską i wieczorny spacer po najpiękniejszych zakątkach Starówki.

O swoich wrażeniach goście opowiadali zamojskim dziennikarzom, co można przeczytać na portalu roztocze.net i obejrzeć - ZTK, Magazyn Miejski 27.06.2014 r.