Zainteresowanie Senioralną Stacją Socjalną 2014-07-27 , aktualności , inne działania projektowe , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Senioralna Stacja Socjalna, która rozpoczęła działalność wiosną tego roku, budzi zainteresowanie społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które opiekują się starszymi bliskimi, rodzicami, czy dziadkami. Ofertą Stacji zainteresowani są też pracownicy socjalni, asystenci rodziny i wolontariusze, a to świadczy o tym, że pomysł jej powołania miał sens.