Wycieczka do Warszawy 2014-08-22 , aktualności , inne działania projektowe , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Zwiedzanie Starego Miasta, Łazienek i przejmująca wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – to tylko część programu wycieczki do Warszawy, którą dla seniorów i wolontariuszy tradycyjnie zorganizowały Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Szczepańska.

Niewątpliwą atrakcją były dla uczestników wykwintne posiłki w znakomitych restauracjach „Bazyliszek” i „Halka”. Nie zabrakło też „strawy duchowej”. W tym roku zapewnił ją wycieczkowiczom (zarezerwowany dwa miesiące wcześniej) spektakl „Słoneczni chłopcy” w TEATRZE 6. PIĘTRO w Pałacu Kultury i Nauki. Świetnie zagrana, między innymi przez Piotra Fronczewskiego i Krzysztofa Kowalewskiego sztuka, dostarczyła seniorom wiele pozytywnych emocji. Zor­ga­ni­zo­wa­na w dniach 19 – 20 sierpnia wy­ciecz­ka zo­stała sfi­nan­so­wa­na z fun­du­szy EVZ oraz Mi­ni­ster­stwa Pra­cy i Po­li­ty­ki Społecz­nej.