Zaproszenie na szkolenia 2014-09-22 , aktualności , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Zamojskie Centrum Wolontariatu w miesiącach: wrzesień, październik, listopad organizuje cykl szkoleń w ramach zadania publicznego pt. „3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie I.

„Przygotowanie do procesu starzenia się społeczeństwa oraz podejmowania różnych form aktywności, w tym wolontariatu, przez osoby starsze”.

 Tematyka szkolenia będzie dotyczyła problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa (problem globalny), podstawowych zagadnień z zakresu geriatrii, metod aktywizowania osób starszych, form i metod organizowania opieki nad osobami w podeszłym wieku w Polsce, Europie i na świecie.

 Trzy terminy szkolenia (do wyboru):

  • 29.09. 2014 r.
  • 13.10.2014 r.
  • 03.11. 2014 r.

w godzinach: 9.00 – 16.00

Szkolenie II.

„Formy i metody pracy z osobami starszymi”.

Tematyka. Część teoretyczna: podstawowe definicje dotyczące starzenia się i starości, cechy i choroby wieku podeszłego, problemy pielęgnacyjne w określonych stanach chorobowych, styl żywienia, wydolność i sprawność organizmu osób starszych, zasady udzielania pierwszej pomocy, aspekty psychologiczne i metody pracy wolontariuszy z osobami w podeszłym wieku.

Część praktyczna (ćwiczenia): aspekty praktyczne opieki i pielęgnacji osób starszych w warunkach domowych oraz praktyczna nauka udzielania pomocy przedmedycznej osobom starszym.

Terminy szkolenia (dwa do wyboru):

Termin I

04.10.2014 r. w godzinach: 9.00-17.00

11.10.2014 r. w godzinach: 9.00-17.00

oraz jeden dzień praktyki  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Termin II

08.11.2014 r. w godzinach: 9.00-17.00

15.11.2014 r. w godzinach 9.00-17.00

oraz jeden dzień praktyki  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Szkolenie I oraz część teoretyczna szkolenia II   będą się odbywały w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” przy ul. S. Wyszyńskiego 28 A

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu szkoleniowym.

Szkolenia  są bezpłatne o zakwalifikowaniu  decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@wolontariatzamosc.pl  oraz telefonicznie: 84 627 37 75 w godzinach 10.00 – 14.00

W zgłoszeniu należy podać wybrany termin szkolenia.