Seminarium EVZ w Warszawie 2014-09-28 , aktualności , konferencje , archiwum aktualności - 2014

Omawiane podczas seminarium problemy dotyczyły grupy docelowej, zarządzania pracownikami zaangażowanymi w projekt, promocji projektów oraz  ich rozliczania.

Koordynatorzy dyskutowali także o wypracowaniu sposobu zintegrowania 12 polskich organizacji działających na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzeszę, a wspieranych finansowo przez EVZ. Seminarium było także okazją do spotkania z osobami monitorującymi projekt ZCW: Anją Krautler i Valentiną Valtchuk oraz przyjaciółmi z Fundacji Polsko-Niemieckie “Pojednanie”.