Konsultacje w sprawie utworzenia Rady Seniorów 2014-10-02 , aktualności , inne działania projektowe , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Ewa Szczepańska, Krystyna Rybińska-Smyk i Dorota Nowosad zostały zaproszone na spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia w Zamościu Rady Seniorów. Problemy ludzi starszych są im bliskie, ponieważ Zamojskie Centrum Wolontariatu od 6 lat realizuje projekty, których bezpośrednimi beneficjentami są seniorzy i nestorzy. Aktywizuje, integruje i wspiera ofiary nazizmu, prowadzi Świetlicę Dziennego Wsparcia, Senioralną Stację Socjalną, a w jej ramach poradnictwo prawne, socjalne i techniczne oraz “przyjazny telefon”. Każdego roku przygotowuje wolontariuszy do pracy z osobami starszymi organizując podstawowe i specjalistyczne szkolenia. Szkoli i zachęca seniorów młodszych do wolontarystycznej aktywności.

Wszystko dzięki funduszom zewnętrzym. Projekty ZCW wspierają: Niemiecka fundacja “Pamięć. Odpowiedzialność.Przyszłość” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Inicjatorami powołania Rady Seniorów są studenci zamojskiego Uniwersytetu III Wieku.