Miejsca przyjazne seniorom 2014-10-06 , aktualności , inne działania projektowe , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji zadania “3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, zaplanowało wyróżnienie instytucji, które włączą się w akcję, specjalnie zaprojektowaną odznaką “INSTYTUCJA PRZYJAZNA SENIOROM”. Odznaki zostaną wręczone podczas konferencji “Świat dla seniora – senior dla świata”, a instytucje będą promowane w lokalnych mediach w trakcie zorganizowanej kampanii informacyjnej. W mieście Zamościu jest wiele placówek, które podejmują działania na rzecz seniorów: aktywizują, integrują, kształcą, otaczają opieką, a więc wystarczy te inicjatywy krótko opisać i przysłać do końca października na adres e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl . Można też w/w informacje przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby ZCW (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” ul. S.Wyszyńskiego 28A).