Cykl 4 szkoleń na temat aktywnego starzenia się – zakończony. 2014-11-10 , aktualności , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

56 osób – wśród nich wolontariusze, pracownicy socjalni, słuchacze Uniwersytetu III Wieku i członkowie klubów seniora - wzięło udział w cyklu 4 szkoleń zorganizowanych w ramach projektu “3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność. Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu”.

Te 6-godzinne szkolenia miały tytuł: “Przygotowanie do aktywnego starzenia się społeczeństwa”, a  prowadzili je: Łukasz Szczepański – lekarz oraz Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk, które od 6 lat koordynują działania na rzecz zamojskich seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę.