„Armia dobrych ludzi”. Relacja z Gali Wolontariatu 2014. 2014-12-08 , aktualności , archiwum aktualności - 2014

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to święto szczególne, które ujawnia bezmiar ludzkiej dobroci. W Zamościu i powiecie zamojskim jest tej dobroci bardzo dużo, o czym świadczy frekwencja na Gali . Przybyli na nią wyróżnieni wolontariusze, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, prezesi organizacji pozarządowych, kombatanci oraz przedstawiciele lokalnych władz:Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Małgorzata Żołyńska wicedyrektor MCPR, Jan Sadło prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego i in.

Takie Święto jest doskonałą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń do złożenia podziękowania wszystkim wolontariuszom za chęć angażowania się i działania.

Filarem Zamojskiego Centrum jest w dalszym ciągu wolontariat młodzieżowy, dlatego na sali młodych ludzi było najwięcej.

A co dzieje się na co dzień w szkolnych klubach? Działają lokalnie, krajowo i globalnie, o czym opowiadali ich liderzy i prezentowali swoje osiągnięcia. Zaprezentowało się 13 z 20 klubów. Wśród zamojskich wolontariuszy są też osoby dorosłe i seniorzy. Angażują się do różnych działań, ale jest ich wciąż za mało. Ważnym punktem Gali było wręczenie wyróżnień. Podziękowania oraz wolontariackie znaczki odebrało 69 osób.

Nagrodą dla wolontariuszy i przybyłych na Galę gości była – owacyjnie przyjęta - część artystyczna. Program kabaretowy „Młodość nie wieczność” na podstawie tekstów zamojskich autorów ( min. Ireny Polkowskiej, Barbary Mazurkiewicz, Eugeniusza Cybulskiego i Mariana Karczmarczyka) przygotowany przez Krystynę Rybińską-Smyk, zaprezentowali: Marzena Miśkiewicz, Ania Ignaciuk, Barbara Mazurkiewicz, Jadwiga Dubas, solistka Maria Adamczyk oraz Zbigniew Pelc i Tadeusz Flor.

(Premiera programu odbyła się podczas konferencji „Senior dla świata – świat dla seniora”).

W związku z tym, że Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało od Agencji Narodowej Programu Erasmus+ status organizacji przyj­mującej, wysyłającej i ko­or­dy­nującej Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pej­skie­go, zebrani zostali zapoznani z ideą EVS i zaproszeni do udziału w projektach.

Gala przebiegała – jak zwykle – sprawnie dzięki zaangażowaniu „okrąglakowych” wolontariuszy, którzy przygotowywali salę, dekorację, pilnowali porządku, pracowali w szatni, pilnowali list obecności i zrobili porządek po uroczystości. W tym roku pomagała im ekipa z Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.