Poradnictwo prawne w ramach Senioralnej Stacji Socjalnej 2014-12-30 , aktualności , senioralna stacja socjalna , archiwum aktualności - 2014

W ramach projektu „Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” realizowane było poradnictwo prawne, które od marca do grudnia 2014 roku prowadziła Pani Agnieszka Startmach – magister prawa i mediator sądowy.

Główne problemy poruszane podczas indywidualnych spotkań z seniorami dotyczyły: kwestii zasiedzenia nieruchomości gruntowych, spraw związanych z rozwiązaniem małżeństwa poprzez rozwód czy separację, częstym tematem były problemy z podziałem majątku dorobkowego małżonków. Istotne okazały się też informacje dotyczące rozporządzania majątkiem seniora na wypadek śmieci. Gro porad dotyczyło formy testamentu, czy możliwości przekazania majątku w formie darowizny z ograniczonym prawem dożywocia.

Istotną kwestia były też sprawy zachowku. Seniorzy będący w trudnej sytuacji życiowej związanej ze złym stanem zdrowia zainteresowani byli kwestią orzekania stopnia niepełnosprawności. Największe problemy mają seniorzy ze zobowiązaniami kredytowymi. Znaczna większość porad dotyczyła zaciąganych pożyczek i kredytów w instytucjach, które nie mają gwarancji Skarbu Państwa i ich działalność jest wielce szkodliwa. Porady i pomoc prawnika skierowana była na negocjowanie spłat tych zobowiązań, w formie zawierania ugód z wierzycielami.