Wolontariat Europejski – Starania o akredytację 2014-07-30 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , współpraca międzynarodowa - evs , archiwum aktualności - 2014

Zamojskie Centrum Wolontariatu złożyło wniosek o akredytację EVS do Narodowej Agencji programu Erasmus+. European Voluntary Service (EVS), stanowi obecnie część Akcji 1, Sektora Młodzież. Akredytacja umożliwia dostęp do Wolontariatu Europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego.

Wniosek naszej organizacji został zaakceptowany, a już we wrześniu odwiedzi nas akredytator, aby sprawdzić działanie naszej organizacji i Nasze przygotowanie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

Wolontariat Europejski może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą.

Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat. Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Erasmus Plus - Logo