Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu na seminarium w Bolonii 2014-12-08 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2014

W dniach 29.11-07.12.2014 nasza organizacja brała udział w seminarium organizowanym przez naszego włoskiego partnera. Projekt o nazwie "VISIT - Visually Impaired Sightseeing In Town" zorganizowany został przez stowarzyszenie La Girobussola, które działa w Bolonii na rzecz pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym.

Włoska organizacja prezentowała europejskim partnerom rozwiązania sprzyjające integracji społecznej osób niedowidzących i niewidomych, jako że region ten znany jest w całej Europie z innowacyjności w powyższym zakresie.

Podczas trwania projektu uczestnicy z Niemiec, Polski, Włoch, Gruzji, Cypru i Wielkiej Brytanii brali udział w debatach tematycznych oraz zwiedzali miejsca najlepiej przystosowane dla osób niewidomych i niedowidzących (muzea i ogród botaniczny). Był też czas na wymianę doświadczeń między organizacjami partnerskimi.

W spotkaniu udział brali pracownicy młodzieżowi oraz obecni i przyszli koordynatorzy projektów europejskich. Część grupy stanowiły osoby niewidome i niedowidzące

Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowali: Krzysztof Bruzgul, Maria Rubaj, Tomasz Machałek i Iwona Podkościelna. Nabyte doświadczenie wykorzystywać będą w swojej pracy woluntarystycznej.

Projekt realizowany był w ramach Akcji KA1 programu Erasmus+.