Aktywizacja młodzieży wykluczonej społecznie - koniec treningu w Czechach 2014-10-14 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2014

11 października w Czechach zakończył się kurs szkoleniowy zatytułowany “You(th) are Creating an Inclusive World!”. Pracownicy młodzieżowi, koordynatorzy projektów młodzieżowych i pracownicy organizacji pozarządowych z Czech, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Portugalii, Turcji i Polski przez ponad tydzień pod okiem trenerów z Czech, Polski, Rumunii i Węgier uczyli się jak aktywizować młodzież wykluczoną społecznie.

Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowane było przez Andrzeja Smyka (Team trenerski) oraz uczestników, Krzysztofa Bruzgula, Łukasza Filipka i Andrzeja Jabłońskiego. Kurs szkoleniowy poza zaplanowanymi warsztatami tematycznymi pozwolił na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Przenikanie się kultur, tradycji oraz różnych spojrzeń na omawiane zagadnienia dało nam cenną wiedze do stosowania w przyszłej pracy z młodymi ludźmi. Liczymy na wspólne, przyszłe projekty z uczestnikami spotkania.

Kurs zorganizowany został przez czeską organizację Tmelnik z Mielnika w ramach europejskiego programu Erasmus+ (Akcja 1, sektor ‘Młodzież’).