Rozpoczął się kurs szkoleniowy „Let's talk – conflict resolution for bright future”. 2015-10-01 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2015

30 września przyjechali do Zamościa przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych z Austrii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, żeby wspólnie z przedstawicielami Zamojskiego Centrum Wolontariatu uczyć się rozwiązywać konflikty poprzez międzykulturowy dialog. Podczas tygodniowego spotkania odbędą się grupowe sesje, warsztaty, dyskusje i interkulturowe działania przy użyciu metod edukacji pozaformalnej.

Poza działaniami ściśle związanymi ze szkoleniem zostały zaplanowane: gra miejska, spotkanie z prezydentem miasta Zamościa, spotkanie z nauczycielami zamojskich szkół i wycieczka do Zwierzyńca. Kurs poprowadzą doświadczeni trenerzy: Elemer Szentpetery (Węgry), Tatiana Starodubova (Łotwa) i Andrzej Smyk (Polska). Kurs realizowany jest w ramach europejskiego programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa1) „Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą”.