„Fix fix fix - Project mechanics In garage” - międzynarodowe seminarium w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-11-17 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2015

Seminarium rozpocznie się 21 listopada, a biorą w nim udział koordynatorzy spotkań międzynarodowych i osoby pracujące z młodzieżą z Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier,Włóch i Polski.

Podwaliny pod projekt powstały w październiku 2014 roku w cypryjskiej Larnace, gdzie odbywał się międzynarodowy kurs szkoleniowy dla trenerów edukacji pozaformalnej. Uczestnicy tamtego spotkania w trakcie wielu rozmów dzielili się swoimi doświadczeniami z realizowanych przez siebie projektów. Opowiadali o sukcesach, ale i trudnych sytuacjach związanych ze specyfiką partnerskiej międzynarodowej współpracy.

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu zaproponowali opracowanie wspólnego projektu, w trakcie którego możliwe będzie przedstawienie w gronie partnerskim najczęstszych problemów, podzielenie się zastosowanymi rozwiązaniami i wypracowanie efektywnych reakcji na trudne sytuacje. Napisany wspólnie z doświadczonymi partnerami wniosek został zaakceptowany przez polską agencję programu Erasmus+ i będzie realizowany w ramach akcji kluczowej 1 (Mobilność edukacyjna).

Akcja ta daje możliwość wymiany doświadczeń, pozwala też na rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które z młodzieżą pracują. A oto tematyka kursu: zasady programu Erasmus+ w praktyce, certyfikat Youtpass w pracy projektowej, zarządzanie ryzykiem w pracy projektowej, „Ja – jako koordynator projektów międzynarodowych”, prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu, edukacja międzykulturowa i jej znaczenie, debata oksfordzka jako metoda bezkonfliktowego omawiania tematu.

W trakcie spotkania wszystkie organizacje zaprezentują swoje dobre praktyki. Dobre praktyki zaprezentuje też Zamojskie Centrum Wolontariatu i lokalni partnerzy Stowarzyszenia. Efektem finalnym działań projektowych będzie profesjonalna publikacja z wypracowanymi rozwiązaniami najczęstszych sytuacji problemowych. Będzie ona dystrybuowana przez ZCW i partnerów w całej Europie i na pewno pomoże sprawniej prowadzić działania projektowe wielu młodym koordynatorom. Zostanie także nagrany krótki film o projekcie w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Okres realizacji projektu: 05.08.2015 – 04.01.2016
Spotkanie w Polsce: 21-28.11.2015
Partnerzy projektu: Co-Efficient (Węgry), Network for Euroean Citizenship and Identity (Cypr,) DiP (Bułgaria), EDUcentrum o.s. (Czechy), Cult Europe (Włochy), Network for Euroean Citizenship and Identity (Rumunia,) TREPES (Łotwa), N.P.O ANAZITITES THEATROU (Grecja), Asociacija „Apkabink Europą“ (Litwa).

Erasmus Plus - Logo