Spotkanie uczestników międzynarodowego seminarium w ZCW 2015-11-28 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2015

Uczestnicy seminarium „Fix fix fix – Project mechanics In garage”25 listopada spotkali się z Zarządem Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wysłuchali relacji na temat doświadczeń związanych z realizacją kilkunastu międzynarodowych projektów. Dyskutowali o problemach podczas ich realizowania i sposobach ich rozwiazywania.

Międzynarodowe projekty (wymiany, spotkania, treningi, wizyty studyjne, projekty wieloletnie) w ZCW realizowane są od 2003 roku. Odbyło się w tym czasie 8 programów dofinansowanych przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży, 2 programy przez Fundację PAUCI, 1 przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, 1 przez program Młodzież w działaniu i 3 przez program Erasmus+. ZCW realizuje też od 2008 roku duży projekt dofinansowywany przez berlińską Fundację “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”.

W roku bieżącym był realizowany projekt z funduszu “Europa dla Obywateli” . ZCW było i jest partnerem wielu organizacji w Europie, stąd wiedza i doświadczenie. Tę wiedzę goście na pewno wykorzystają w opracowywanej wspólnie publikacji.

Media o projekcie:
http://www.zamojska.pl/aktualnosc,2365,0,0,0,Miedzynarodowa-aktywnosc.html
http://roztocze.net/miedzynarodowy-fix-zamojskich-wolontariuszy/