Seminarium EVS 2016-04-01 , aktualności , współpraca międzynarodowa - evs , archiwum aktualności - 2016

22 marca w siedzibie ZCW odbyło się seminarium poświęcone praktycznym aspektom Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service). Pomysłodawczyniami tego spotkania były wolontariuszki europejskie, które od 7 miesięcy goszczą i pracują w Zamojskim Centrum Wolontariatu. Ich pobyt dobiega końca, więc Igi z Bułgarii i Fani z Hiszpanii wraz z koordynatorką projektu Katarzyną Chmurą, postanowiły zorganizować spotkanie dla młodych ludzi zainteresowanych projektami międzynarodowymi pt. „Ready to go?”. Na spotkanie zostali zaproszeni też wolontariusze europejscy, którzy aktualnie pracują w Stowarzyszeniu „Krok za Krokiem”.

Podczas spotkania młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, czym jest Wolontariat Europejski i poznać inne programy ERASMUS +. Zdobyli także praktyczną wiedzę na temat: jak szukać projektów, z jakich stron internetowych korzystać, jak wygląda krok po kroku proces aplikacji i kwalifikacji na projekt.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnicy mieli wiele pytań. Wolontariusze z Hiszpanii, Bułgarii, Włoch i Węgier swoim doświadczeniem motywowali młodych zamościan do wyjazdów na podobne projekty.