"Formy wsparcia osób poszkodowanych przez nazizm" - relacja z konferencji 2017-09-18 , aktualności , współpraca międzynarodowa - evs , archiwum aktualności - 2017

Konferencja, której patronował Prezydent Miasta Zamość odbyła się 12 września. Jej głównym celem było podsumowanie czwartego etapu projektu, który ZCW realizuje od 2008 roku, a także  uwrażliwienie decydentów na potrzeby osób poszkodowanych przez narodowy socjalizm – nestorów w wieku 75+.W pierwszej części konferencji wystąpili: Ewa Szczepańska, która zaprezentowała „Krótką historię długiego projektu” oraz goście: Jost Rebentisch z Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar NS w Kolonii, Joanna Kukier ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie, Katarzyna Woźniewska-Duma ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Warszawie, Aurelia Szańkowska ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Olga Leskiv z Żydowskiego Centrum Wolontariatu w Warszawie. Wszystkie w/w organizacje korzystają ze wsparcia finansowego Fundacji „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” (EVZ) z Berlina. Ich przedstawiciele podzielili się doświadczeniami związanymi z opieką nad nestorami, a także z wykorzystaniem potencjału swoich beneficjentów.

W drugiej części, zatytułowanej „Wciąż potrzebni”, Krystyna Rybińska-Smyk pokazała jakie metody aktywizacji seniorów stosuje Zamojskie Centrum Wolontariatu w Senioralnej Stacji Socjalnej. Pokazała też efekty tych działań: filmy oraz publikacje, których bohaterami są kombatanci i osoby poszkodowane przez III Rzeszę.

O swojej pracy na rzecz nestorów opowiedzieli też wolontariusze: Mariusz Blicharz, Małgosia Ostasz i Zofia Jaworska. Dyskusja w której wzięli udział podopieczni ZCW i goście, zakończyła konferencję.

Media o konferencji:

zamojska.pl

roztocze.net

zamosc.tv

kurierzamojski.pl