Senior - konsument świadomy 2018-01-20 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

Uświadomienie tego seniorom było celem spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panią Katarzyna Mazur. Spotkanie  odbyło się 18 stycznia w “Okrąglaku”.

Prawa konsumenckie w naszym kraju są szerokie, ale wciąż mało znane. Warto je przypomnieć. Oto 7 najważniejszych zasad o których warto pamiętać będąc konsumentem:

1. Kupujemy z głową – uważamy na promocje i chwyty reklamowe; nagrody są często chwytem reklamowym zmierzającym do przyciągnięcia uwagi.

2. Zadajemy pytania – mamy prawo do wiedzy o kupowanym produkcie; wiedzę na temat produktów warto zweryfikować w innych źródłach.

3. Uważajmy na oszustów – nie kupujmy „cudownych”, uzdrawiających leków i produktów.

4. Mówimy „NIE” - nie musimy godzić się na każdą propozycję sprzedawcy.

5. Czytamy umowy – czytamy i pytamy, zanim podpiszemy. Zasięgajmy porad (przyjaciół, prawników - te są bezpłatne) zanim podpiszemy np. zobowiązanie kredytowe.

6. Składamy reklamacje – wadliwy towar reklamujemy w ciągu 2 lat od zakupu.

7. Korzystamy z bezpłatnej pomocy instytucji chroniących nasze prawa.

W Zamościu jest to Miejski Rzecznik Praw Konsumenta

Rynek Wielki 8, tel. 84677 2422, e-mail: konsument@zamosc.pl

Godziny przyjęć: od 7.30 do 15.30. We wtorki od 8.00 do 16.30

Informacje o innych instytucjach chroniących prawa konsumenta można znaleźć tu: www.ekonsument.pl