Syberyjskie opowieści 2018-02-22 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi w Senioralnej Stacji Socjalnej gościli Sybiracy – Barbara Szleszyńska-Malec i Józef Mołodecki.

Byli oni uczestnikami międzynarodowego projektu pt. “Opowiedz mi swoją historię. Szept zesłańców” i chcieli podzielić się z seniorami swoimi wrażeniami ze spotkań z młodymi Europejczykami. Przy okazji  opowiedzieli swoje losy, ponieważ obydwoje przeżyli pobyt na zesłaniu.

Spotkanie dostarczyło obecnym wiele wrażeń, a także pogłębiło wiedzę na temat deportacji Polaków na Wschód w latach 1940 – 1954.