“Lot orłów: wolontariat – aktywność – tożsamość”. Nowy projekt Zamojskiego Centum Wolontariatu. 2018-06-19 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

Projekt zawiera program edukacji obywatelskiej, który wyposaży wolontariuszy w wiedzę przydatną do samodzielnego włączenia się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia symboli narodowych - święta przypadającego w 2019 roku. Adresatami bezpośrednimi zadania będą uczniowie z 12 szkół z Zamościa i powiatu zamojskiego, członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Zamość oraz grupy nieformalne.

W projekcie zostały zaplanowane następujące zadania: Obywatelskie Forum Młodzieży, ,,Inkubator młodzieżowych działań obywatelskich” - cykl szkoleń, ,,Inkubator młodzieżowych działań obywatelskich” - cykl warsztatów, ,,Wolontariat w działaniu – akcja “Kokarda””, ,,Wolontariat w działaniu – Nocny Rajd Niepodległości”, ,,Wolontariat w działaniu – akcja: podnosi, opuszcza, eksponuje”, ,,Wolontariat w działaniu: Kto Ty jesteś, Polak mały”, ,,Wolontariat w działaniu – akcja: lider w działaniu”,  Działanie - ,,Godnie i zgodnie”, Działanie - ,,Zamojski Kodeks Flagowy” i na zakończenie projektu, w grudniu 2019 roku -  Gala: “Młodzi Biało – Czerwonej”.

Projekt jest realizowany i dofinansowany z Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.