Obywatelskie Forum Młodzieży.Inauguracja nowego projektu ZCW 2018-06-21 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

“Lot orłów: wolontariat – aktywność – tożsamość” - to tytuł projektu, który będzie realizowany do końca 2019 roku.

Obywatelskie Forum Młodzieży, ktore odbyło się 20 czerwca, zainaugurowało to ważne dla stowarzyszenia i młodych ludzi z Zamojszczyzny przedsięwzięcie. Tytuł projektu i jego założenia są bowiem ściśle związane ze zbliżającymi się obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 W Forum wzięli udział przedstawiciele i opiekunowie samorządów uczniowskich, pedagodzy szkolni, nauczyciele WOS, wolontariusze, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu miasta. W programie Forum był panel dyskusyjny pod hasłem: “Młodzi obywatelami swojego państwa” oraz debata “Szanse i bariery w aktywności młodzieży”. W panelu, który moderowała wiceprezes ZCW Krystyna Rybińska-Smyk wzięli udział: Pani Magdalena Dołgan – zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Pani Ewa Szczepańska – prezes ZCW i członek zarządu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Pani Renata Iwaniuk – nauczycielka, animatorka samorządności uczniowskiej, Pani Sylwia Mazurkiewicz – podharcmistrz ZHP, Pan Kamil Kabasiński – społecznik, prezes Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pan Marek Kwiecień – członek Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Paneliści na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń oceniali aktywność obywatelską młodzieży, wyjaśniali pojęcia takie jak narzędzia partycypacji obywatelskiej i społecznej, wolontariat, uspołecznienie, tożsamość i aktywność narodowa. Doradzali jak się organizować i zdobywać fundusze na młodzieżowe inicjatywy lokalne. Wyjaśniali, jak ważna jest samorządność uczniowska, współdecydowanie o sprawach miasta i państwa poprzez uczestnictwo w wyborach, jak ważna jest dbałość o symbole narodowe.

Drugą część Forum zdominowała dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie: co rozwija, a co hamuje aktywność młodzieży?

Odpowiedzi  na pytanie “co rozwija?” uczestnicy wypisywali na symbolicznych piórach, które przyczepiali do skrzydeł narysowanego orła. Pojęcia,które hamują aktywność -  umieszczane były na pazurach.  Okazało się, że pojęć “uskrzydlających” jest znacznie więcej, co wskazuje na ogromne możliwości i potencjał, który jest w młodzieży.

Forum zakończyły dyskusje kuluarowe i poczęstunek.