Oferta służby zdrowia dla seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę 2018-09-21 , aktualności , konferencje , archiwum aktualności - 2018

 „Możliwości służby zdrowia a potrzeby seniorów, którzy przeżyli II wojnę światową” - to temat seminarium zorganizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu.Służbę zdrowia reprezentowali: prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Mariusz Paszko, stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dr Rafał Sapuła, lekarz rodzinny Krystyna Chudziak, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Janina Starmach, pielęgniarka oddziałowa ZOL Elżbieta Wirt oraz lekarz  z oddziału opieki paliatywnej, pani Agnieszka Szewczyk. Ze środowiska seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę przybyli Panowie: Marian Karczmarczyk ze Związku Inwalidów Wojennych, Marian Derkacz i Jerzy Pol ze Światowego Związku Żołnierzy AK, Bogusław Dąbrowski ze Związku Kombatantów i Byłych Więźniów RP, Zenon Bujnowski z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz podopieczni ZCW z Senioralnej Stacji Socjalnej. W trakcie dyskusji na temat „Senior i nestor jako pacjent”, którą moderowała Krystyna Rybińska-Smyk zaproszeni goście zaprezentowali ofertę i konkretne propozycje z których poszkodowani mogą korzystać. Seniorzy mogli też zadawać pytania dotyczące ich uprawnień, na które dostali wyczerpujące odpowiedzi. Aktualne przepisy prawne dotyczące orzekania o niepełnosprawności omówił sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pan Sławomir Bojaryn. Seminarium odbyło się 18 września w sali konferencyjnej Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.