Seminarium finalizujące polsko-niemiecki projekt opieki nad poszkodowanymi przez III Rzeszę. 2018-10-19 , aktualności , konferencje , archiwum aktualności - 2018

„Trwający 10 lat projekt finansowany przez berlińska fundację “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”- dobiega końca. Seminarium zatytułowane:”Zaangażowanie potomków w pomoc i upamiętnianie losów seniorów poszkodowanych przez narodowy socjalizm” było ostatnim działaniem polegającym na wymianie doświadczeń między  Zamojskim Centrum Wolontariatu a Federalnym Związkiem Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii.

W seminarium wzięli udział: Jost Rebentisch, Thorsten Fehlberg i Adina Dymczyk z Federalnego Związku, którzy opowiedzieli w jaki sposób angażują młode pokolenie Niemców w opiekę nad seniorami, którzy przeżyli wojnę. Jak to robimy w Zamościu referowali: Ewa Szczepańska, przedstawiciele organizacji zrzeszających kombatantów i ich dzieci (tzw. członków wspierających), wolontariusze, a także pracownicy: Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Biblioteki Pedagogicznej. Swoje refleksje i doświadczenia zaprezentowali:Pan Marian Derkacz i Pan Sylwester Kruk -  potomkowie żołnierzy Armii Krajowej, Pani Barbara Szleszyńska – prezes Związku Sybiraków, Pan Marian Karczmarczyk – prezes Związku Inwalidów Wojennych, Pani Alina Kierepka – córka „Dziecka Zamojszczyzny”. O rozwijaniu zdolności organizacyjnych i personalnych w celu ciągłego polepszania jakości życia seniorów, którzy przeżyli wojnę, a także o upamiętnianiu losów żyjących i poległych, mówiła Krystyna Rybińska-Smyk, koordynatorka projektu i moderatorka seminarium.

Po seminarium Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk podziękowały partnerom z Kolonii za wieloletnią współpracę słowami: „Staraliśmy się, konsultując wspólne przedsięwzięcia, żeby nasi beneficjenci czuli się wciąż potrzebni: zaopiekowani, docenieni i uczczeni. Ich dobra kondycja i zadowolenie świadczą o tym, że nam się udało”.