Inkubator młodzieżowych działań obywatelskich – cykl szkoleń w ZSP Nr 2 zakończony. 2018-10-22 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

Zamojski “mechanik” był pierwszą szkołą w której odbył się cykl 4 szkoleń w ramach projektu “Lot orłów: wolontariat, aktywność, tożsamość”.        

Oto tytuły poszczególnych modułów: I . “Pojęcie tożsamości narodowej, współczesny patriotyzm, znaczenie niepodległości, symbole narodowe, tradycje narodowe”, II.”Specyfika funkcjonowania sektora pozarządowego, zakładanie i prowadzenie organizacji, działania partnerskie, rola wolontariuszy w organizacjach pozarządowych, pozyskiwanie funduszy na działalność”, III.”Partycypacja obywatelska, aktywne uczestnictwo w życiu swojej małej ojczyzny, praktyczne wykorzystywanie narzędzi partycypacji” i  IV. “Wolontariat, jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiej, organizowanie wolontariatu, podstawowe aspekty prawne funkcjonowania wolontariatu, wolontariat miedzynarodowy”. Szkolenia prowadzili: Marek Kwiecień -  wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, Ewa Szczepańska – prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu, Kamil Kabasiński – prezes Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych i Krystyna Rybińska-Smyk – wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu.