Wolontariat. Aktywność. Tożsamość. Realizacja projektu. 2018-12-08 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

Szkolenia w 4 szkołach, Akcja “Kokarda”, Nocny Rajd Niepodległości – to zrealizowane elementy projektu “Lot Orłów”.

Szkolenia odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych, w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Zespole Szkół w Grabowcu. W Akcji “Kokarda” brali udział wolontariusze z 12 szkół zgłoszonych do projektu, a w Nocnym Rajdzie – uczniowie i harcerze z zamojskiego hufca.

Realizacja kolejnych częśąci projektu – w roku 2019.