Spotkanie z podopieczną Zamojskiego Centrum Wolontariatu w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej 2019-03-28 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

Pani Halina Błaszczyk, od 10 lat podopieczna ZCW i beneficjentka projektu finansowanego przez EVZ,  która posiada tytuł “Sprawiedliwej wśród narodów świata” wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów”. W siedzibie IPN czekali na nią nauczyciele i uczniowie z lubelskich szkół.

 Wywiad, w formie autobiograficznej rozmowy z bohaterką, przeprowadziła koordynatorka tego projektu i  wiceprezes ZCW -  Krystyna Rybińska-Smyk.

Tytuł “Sprawiedliwej ...”  Pani Halina otrzymała za uratowanie od śmierci żydowskiego chłopca, jej szkolnego kolegi, Hanana Lipszyca.

Więcej informacji – tu: https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/67702,Spotkanie-z-Polka-ratujaca-Zydow-wyklad-i-warsztaty-historyczne-Lublin-26-marca-.html