Warsztaty edytorsko - graficzne 2019-03-30 , aktualności , archiwum aktualności - 2018

(news) warsztaty edytorsko-graficzne 12 osób przez 20 godzin pracowało  nad treścią i ilustracjami do Zamojskiego Kodeksu Flagowego dla Młodzieży, który będzie wydany w ramach projektu “Lot orłów: wolontariat, aktywnośc, toższmośc”. Autorzy “Kodeksu” są uczniami wytypowanymi przez placówki oświatowe biorące udział w projekcie. Maja uzdolnienia i umiejętności, które odpowiednio ukierunkowane na pewno zaowocują rzeczową i komunikatywną publikacją.