10 lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu

Światowy Dzień Wolontariusza zbiegł się się w tym roku z jubileuszem powstania Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wprawdzie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 grudnia, ale Zarząd postanowił te wydarzenia połączyć w jedną wielką Jubileuszową Galę. I udało się wszystko znakomicie.

Zaproszeni goście (ponad 180 osób!), zanim weszli na salę widowiskową „Okrąglaka” byli infekowani dobrocią w strefie WW (Wirusa Wolontariatu). Czerwona pieczęć na dłoni była nie tylko przepustką na Galę, ale także znakiem przynależności do zamojskiej wolontariackiej braci. Uroczystość otworzyła Krystyna Rybińska-Smyk, która między innymi powiedziała:

Mamy szczęście, że przez te 10 lat na swojej drodze spotykaliśmy życzliwych przedstawicieli władz samorządowych i biznesu, że komisjom konkursowym przyznającym granty podobały się nasze projekty, dzięki czemu urośliśmy w siłę. Dzisiaj jesteśmy dumni, że Zamojskie Centrum Wolontariatu jest organizacją rozpoznawalną w mieście, powiecie, województwie, Polsce i poza jej granicami, organizacją wiarygodną dla ludzi potrzebujących i atrakcyjną dla aktywnych, którzy chcą robić coś dla innych.

I nic dziwnego, że na Galę przyszli przedstawiciele władz powiatu, miasta, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i fundacji, dyrektorzy szkół, koordynatorzy klubów wolontariusza, wolontariusze i ich podopieczni. Ewa Szczepańska powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie tych, którzy przyszli osobiście: Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Wojciecha Matwiejczuka, Prezydenta Miasta – Pana Marcina Zamoyskiego, Panią Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – Jadwigę Machulewską, Panią Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa – Annę Zakrocką, Panią Dyrektor MCPR – Halinę Rycak oraz tych, którzy zostali oddelegowani w zastępstwie. Ważną częścią Gali była prezentacja historii Zamojskiego Centrum Wolontariatu od roku 2002 do 2012 zatytułowana: „Wolontariat po zamojsku”. A po prezentacji – same przyjemności: Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk dziękowały wolontariuszom, przyjaciołom i sympatykom Centrum za współpracę, pomoc i wsparcie. Dziękowały też życzliwym mediom: Telewizji Kablowej, Katolickiemu Radiu, Gazecie Zamojskiej i Kronice Tygodnia. Wszyscy otrzymali podziękowania, specjalne, okolicznościowe karty, a wybrani - publikację pt. „10 lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu”. Przyjmowały też gratulacje, kwiaty i prezenty: od Prezydenta, Przewodniczącego RM, od Pani Dyrektor MCPR, od Prezesa SM – Pana Jana Sadło, od Uniwersytetu III Wieku i Pani Zofii Piłat, od Pani Dyrektor SOSW – Barbary Grądkowskiej, od prezesów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Pani Anny Polskiej, Pani Marii Król, Pani Janiny Lachowskiej i Pana Mariana Kondrata. Były też listy gratulacyjne i podziękowania: od Europosłanki - Pani Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Posła - Pana Sławomira Zawiślaka i Pani Dyrektor Książnicy Zamojskiej - Danuty Kawałko.

A na zakończenie Gali był piękny, okolicznościowy tort i piękna deklaracja Zarządu ZCW:

Wolontariat, to prawdziwa kraina dobroci. I niech taki na zawsze zostanie w Państwa sercach i umysłach. A my ze swojej strony obiecujemy, że będziemy się o to starać. Przez kolejne 10 lat…, a jak zdrowie pozwoli, to i jeszcze dłużej.

Organizatorzy Gali serdecznie dziękują tym, którzy przyczynili się do tego, że wszystko było „jak należy”, a nawet lepiej: wybranym do obsługi logistycznej, eleganckim uczennicom i uczniom z II LO, Włodkowi Ciskowskiemu, który „rozniósł” na własnych nogach ponad 200 zaproszeń, Ewie i Kamili Popławskim, Zofii Teterycz, Leszkowi Szczepańskiemu oraz Irkowi Decowi – za wszystko.


Zdjęcia z wydarzenia:

Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 1Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 2Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 3Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 4Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 5Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 6Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 7Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 8Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 9Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 10Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 11Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 12Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 13Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 14Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 15Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 16Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 17Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 18Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 19Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 20Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 21Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 22Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 23Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 24Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 25Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 26Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 27Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 28Gala 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 29

Broszura 10 lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu

Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 1Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 2Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 3Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 4Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 5Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 6Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 7Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 8Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 9Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 10Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 11Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 12Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 13Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 14Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 15Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 16Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 17Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 18Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 19Broszura 10 Lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu - 20

Broszura do pobrania w formacie PDF: