Projekty aktualnie realizowane

Zadanie publiczne pt. „Świetlica dziennego wsparcia dla seniorów” Czas realizacji: od 01.10.2012 do 30.06.2013

Zlecone w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


„Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” Czas realizacji: od 01.07. 2012 do 30.06. 2015

Dofinansowanie: Niemiecka Fundacja „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.”


„Give a Paw! Go Wild.” Czas realizacji: od 15.05.2013 do 15.09.2013

Projekt realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” - Akcja 1. - Młodzież dla Europy 1.1. - Wymiana Młodzieży.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://giveapaw.blogspot.com


„First you crawl then walk then run” – training course for European leaders and coordinators of voluntary actions.
Czas realizacji: od 05.01.2014 do 05.05.2014

Projekt realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3 Szkolenia i Tworzenie Sieci.
(Dofinansowuje się szkolenie osób pracujących z młodzieżą, a w szczególności liderów projektów. Wspiera się także wymianę doświadczeń, fachowej wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, jak również działania, które mogą prowadzić do powstania trwałych i dobrych projektów, przedsięwzięć partnerskich i sieci).