Inne działania projektowe

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu w ramach projektu: „Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” .

  • Poradnictwo prawne i socjalne,
  • Wykłady,
  • Wycieczki,
  • Współpraca z partnerami z Kolonii, Fundacją „Polsko-niemieckie Pojednanie” i organizacjami zrzeszającymi poszkodowanych.

Wycieczka do Kozłówki 2017-06-20

20 czerwca podopieczni Senioralnej Stacji Socjalnej zwiedzali zespół pałacowy w Kozłówce. Wspaniałe wnętrza pałacu Zamoyskich, powozownia, ogrody, a do tego wymarzona pogoda sprawiły, że wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi, co widać na fotoreportażu z wycieczki.

czytaj dalej

Wolontariusze w Bełżcu 2017-05-23

Od 3 lat zamojscy wolontariusze jeżdżą do Bełżca porządkować Muzeum – Miejsce Pamięci. Tym razem pojechali tam uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 z piekunem Łukaszem Bryknerem. Po pracy uczestnicy akcji zwiedzili obiekt i uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. “Obóz zagłady w Bełżcu widziany oczami świadków historii”.

czytaj dalej

Warsztaty teatralne - efekty 2017-05-12

Seniorzy uczęszczający na warsztaty teatralne przygotowują się do wystawienia dwóch inscenizacji.

Będą to: “Dusiołek” na motywach wiersza Bolesława Leśmiana i “Żona dla wampira” - opowieść ludowa.

czytaj dalej

Wycieczka do Kozłówki - zaproszenie 2017-05-05

Zamojskie Centrum Wolontariatu organizuje dla seniorów z Senioralnej Stacji Socjalnej i wolontariuszy wycieczkę do Kozłówki. Znajdują się tam Muzeum Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu. Wycieczka odbędzie się 20 czerwca.

czytaj dalej

Wizyta w "Szkole życia" 2017-05-01

29 kwietnia seniorzy odwiedzili „Szkołę życia”, księgarnio – kawiarnię, której patronem jest Bolesław Leśmian. Jest to szczególne, wystylizowane na lata 20-te ubiegłego wieku miejsce, które przyciąga uwagę i inspiruje.

czytaj dalej

Gala 2016 - święto wolontariuszy i społeczników. 2016-12-12

Gala 2016 - święto wolontariuszy i społeczników - 15 Już po raz drugi została zorganizowana wspólna Gala, która połączyła dwa ważne dla zamojskiego III sektora wydarzenia: doroczne, grudniowe Święto Wolontariuszy i rozstrzygnięcie ósmej już edycji konkursu “Inicjatywa Pozarządowa Roku”.

czytaj dalej

08.12.2016 - Gala Wolontariatu i Inicjatyw Społecznych 2016-12-06

Tegoroczne święto wolontariuszy, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie obchodzone pod nazwą “Gala Inicjatyw Społecznych”, ponieważ zostało połączone z galą konkursu “Inicjatywa Pozarządowa Roku” . Organizatorami przedsięwzięcia są: Zamojskie Centrum Wolontariatu i Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.

czytaj dalej

Seniorzy w zamojskim “Koszu” 2016-10-05

Seniorzy w zamojskim “Koszu” - 04 04 pażdziernika seniorzy gościli w siedzibie Stowarzyszenia Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza, którą jest aktualnie Brama Szczebrzeska.. Była to kolejna wyprawa do “miejsca bliskiego, a nieznanego” w którym dzieją się wspaniałe rzeczy. O imprezach klubowych, a przede wszystkim o działalności Stowarzyszenia opowiedział zebranym jego prezes, pan Grzegorz Obst.

czytaj dalej

Dwie wizyty w Zamojskiej Galerii BWA 2016-09-19

Zamojska Galeria - to kolejne, ciekawe miejsce, które mogli poznać seniorzy z Senioralnej Stacji Socjalnej. Pretekstem były interesujące wystawy. Podczas pierwszej wizyty mogli obejrzeć obrazy Arkadiusza Andrejkowa i plakaty Waldemara Świerzego, a podczas drugiej - poplenerową wystawę pt. “Wiersze księdza JanaTwardowskiego w ilustracji”.

czytaj dalej

Świat się starzeje... Wykład. 2016-08-06

Formy i metody opieki nad seniorami w Polsce, Europie i na świecie, to treść wykładu, który odbył się 4 sierpnia. Wykład wraz z prezentacją przygotowała Ewa Szczepańska. Jego główną myśl można zawrzeć w haśle “Świat dla seniora – senior dla świata”, a przesłanie - to przygotowanie ludzi do aktywnego starzenia się.

Wykładu wysłuchali seniorzy i wolontariusze.

czytaj dalej

Seniorzy poznają zrewitalizowany Zamość 2016-08-03

Muzeum Fortyfikacji i Broni “Arsenał” oraz mury obronne – to cel kolejnej wycieczki ukazującej seniorom nowe oblicze Zamościa. Uczestnicy Senioralnej Stacji Socjalnej nie mieli okazji, albo dość siły, żeby obejrzeć zrewitalizowane dzięki projektom unijnym mury otaczające stare miasto wraz z militarmymi obiektami.

czytaj dalej

Seniorzy na kolejnej wycieczce 2016-07-30

“Wioska Gotów” i granica Unii Europejskiej - to kolejne miejsca, jakie zwiedzili seniorzy z Senioralnej Stacji Socjalnej. Skansen "Wioska Gotów" w Masłomęczu koło Hrubieszowa, to szczególne miejsce, gdzie archeolodzy odkryli pozostałości osad i cmentarzysk gockich z III wieku naszej ery. Kryłów natomiast, to piękna miejscowośc z ruinami XV – wiecznego zamku położona nad rzeką Bug, która wyznacza granicę Polski z Ukrainą i Unią Europejska.

czytaj dalej

Relacja z wycieczki do Kazimierza i Lublina 2016-07-10

Kazimierz Dolny i Lublin – to miasta, które w tym roku zwiedzili podopieczni Senioralnej Stacji Socjalnej w ramach projektu, który dofinansowuje Fundacja “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” (EVZ). Wycieczka odbyła się w dniach 5,6 lipca. W programie oprócz zwiedzania Kazimierza i Starego Miasta w Lublinie znalazły się: rejs po Wiśle, podróż ciuchcią do Janowca i spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

czytaj dalej

Zaproszenie na wycieczkę 2016-05-30

Kazimierz Dolny i Lublin – to miasta, które w tym roku zwiedzą podopieczni Senioralnej Stacji Socjalnej w ramach projektu, który dofinansowuje Fundacja “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” (EVZ). Wycieczka odbędzie się w dniach 5,6 lipca. W programie oprócz zwiedzania Kazimierza i Starego Miasta w Lublinie znalazły się: rejs po Wiśle, podróż ciuchcią do Janowca i spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

czytaj dalej

Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu 2015-12-18

Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu Radosnych, śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym, 2016 Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę: władzom miasta Zamościa,powiatu, dyrektorom szkół, burs, placówek kultury i oświaty, prezesom Spółdzielni Mieszkaniowych, zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym, partnerom projektowym, a przede wszystkim wolontariuszom, życzą Zarząd i członkowie Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

08.12.2015 - Gala Inicjatyw Społecznych 2015-12-03

Tegoroczne święto wolontariuszy będzie obchodzone pod nazwą “Gala Inicjatyw Społecznych”, ponieważ zostało połączone z galą konkursu “Inicjatywa Społeczna Roku 2014” . Organizatorami przedsięwzięcia są: Zamojskie Centrum Wolontariatu i Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.

czytaj dalej

Wykład o limerykach. 2015-11-28

Wykład poety, Zbigniewa Dmitrocy był ucztą duchową dla seniorów piszących wiersze. Gość w pierwszej częsci spotkania opowiedział o swojej twórczości, zainteresowaniach oraz pokazał swój dorobek: kilkadziesiąt książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

czytaj dalej

Opieka nad seniorami – po nowemu. 2015-10-08

Zgodnie z założeniami nowego, finansowanego przez EVZ projektu, oferta Centrum Wolontariatu dla seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę została wzbogacona i urozmaicona. Świetlica dziennego wsparcia otrzymała nazwę „Senioralnej Stacji Socjalnej”. W jej ramach od września zaczęły działać pracownie: plastyczna, artystyczna i techniczna oraz rytmika dla nestorów.

czytaj dalej

Polsko – niemieckie warsztaty dla nauczycieli i uczniów 2015-09-26

W dniach 22 – 24 września odbyły się polsko – niemieckie warsztaty finalizujące projekt „Wciąż potrzebni. Polsko – niemieckie partnerstwo na rzecz mieszkańców Kolonii i Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii, nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz wolontariusze.

czytaj dalej

Pamiętać, ale jak? Polsko – niemieckie warsztaty o “trudnej pamięci” 2015-08-25

Warsztaty poświęcone będą pamięci i wspólnej, trudnej historii. Wezmą w nich udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii (4 osoby) oraz wolontariusze i nauczyciele wskazani przez Centrum Wolontariatu (16 osób), którzy pracują na co dzień z osobami poszkodowanymi przez III Rzeszę i młodzieżą.

czytaj dalej

Seniorzy na Zamojskim Festiwalu Książki 2015-05-10

Seniorzy na Zamojskim Festiwalu Książki Seniorzy z naszej Świetlicy Dziennego Wsparcia zostali zaproszeni przez Książnicę Zamojską do udziału w odbywającym się w dniach od 06 do 08 maja Festiwalu Książki. Mieli okazję obejrzeć towarzyszące Festiwalowi wystawy, wziąć udział w kiermaszach i spotkaniach autorskich.

czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty w Bełżcu 2015-04-21

W ra­mach współpra­cy Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu z Mu­zeum – Miej­sce Pamięci w Bełżcu, wo­lon­ta­riu­sze już drugi raz mie­li okazję uczest­ni­czyć w szczególnych, wy­jaz­do­wych warsz­ta­tach. Zwie­dzi­li mu­zeum mar­ty­ro­lo­gii Żydów, obej­rze­li stałą eks­po­zycję, do­wie­dzie­li się także jak się ewi­den­cjo­nu­je i kon­ser­wu­je nowe, wciąż znaj­dy­wa­ne  na te­re­nie obo­zu eks­po­na­ty.

czytaj dalej

Wykład dla seniorów 2015-04-20

„Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Zamojszczyźnie” – to tytuł kolejnego wykładu dla seniorów, który wygłosiła zamojska etnografka, Pani Maria Fornal.

czytaj dalej

“Zbieracze wspomnień” wrócili z Izraela 2015-04-01

W dniach 22-28 marca odbywał się w Kfar Silver ostatni, trzeci etap polsko – niemiecko - izraelskiego projektu “Zapomniane historie – zapomniani ludzie”, w którym brało udział dziewięcioro uczniów z Zamościa. Spotkali się z niemieckimi i izraelskimi rówieśnikami, żeby kontynuować nagrywanie wywiadów ze świadkami historii.

czytaj dalej

Wsparcie EVZ przez kolejne 2 lata 2015-03-20

Zarząd berlińskiej Fundacji “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” (EVZ) zaproponował Zamojskiemu Centrum Wolontariatu dalsze finansowanie projektu opieki nad poszkodowanymi przerz III Rzeszę. Aktualnie realizowany projekt kończy się 15 października 2015 r. Kolejny, tym razem 2-letni, bedzie trwał do końca 2017 roku. W nowym projekcie będą działania sprawdzone, ale także i nowe, które na pewno wpłynął na polepszenie jakości życia nestorów.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta nad projektem “Let me tell you a story” 2015-03-03

Miło nam poiformować, że międzynarodowy projekt “Let me tell you a story” został objęty patronatem Pana Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość. W uzasadnieniu Pan Prezydent min. napisał: “Przyjmuję honorowy patronat nad projektem realizowanym w ramach programu ERASMUS +. Jednocześnie gratuluję ciekawego przedsięwzięcia (...) Mam nadzieję, że doznania, które będą owocem spotkań ze świadkami historii, staną się źródłem wzbogacenia osobowości uczestników (...).

czytaj dalej

Polsko – niemiecko – izraelskie spotkanie młodzieży 2015-02-08

„Zapomniane historie, zapomniani ludzie – młodzież z Polski, Niemiec i Izraela poznaje losy ofiar narodowego socjalizmu” - to tytuł składającego się z trzech etapów projektu, którego etap drugi realizowany był od 1 do 6 lutego w Zamościu. Inicjatorami przedsięwzięcia są Peter Zinke z Norymbergi i Krystyna Rybińska-Smyk, a uczestnikami uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, Durer Gymnasium w Norymberdze i Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

Młodość nie wieczność 2015-01-15

“Młodość nie wieczność – refleksje zamojskich seniorów o starości i przemijaniu”, to tytuł tomiku z wierszami i prozą poetycką podopiecznych i przyjaciół Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wśród autorów są beneficjenci projektu “Wciąż potrzebni” oraz seniorzy młodsi, wolontariusze i stali bywalcy świetlicy dziennego wsparcia. To osoby w wieku od 60 do 88 lat.

czytaj dalej

Relacja z konferencji “Świat dla seniora – senior dla świata” 2014-11-29

Konferencja “Świat dla seniora – senior dla świata” - 01 Konferencja odbyła się 26 listopada, a w jej programie znalazły się 3 wykłady: - Piotra Rogalskiego „Seniorzy w Zamościu. Próba opisania zjawisk socjologicznych”, - Ewy Szczepańskiej „Świat dla seniora – senior dla świata”, - Zofii Piłat „Zamojska Rada Seniorów – czy potrzebna?”, uroczyste wręczenie tytułu „Miejsce przyjazne seniorom” i część artystyczna.

czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję “Świat dla seniora – senior dla świata” 2014-11-23

26 listopada odbędzie się w “Okrąglaku” konferencja podsumowująca zorganizowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu obchody Zamojskiego Miesiąca Seniora.

Konferencja odbędzie się w ODK “Okrąglak”, w godzinach: 10.00 – 14.00.

czytaj dalej

„Zbieracze wspomnień” w Norymberdze 2014-11-20

Dziewięcioro uczestników warsztatów prowadzonych przez Krystynę Rybińską-Smyk (8 uczniów z II LO i 1 z Gimnazjum Nr 4) wyjechało 17 listopada do Norymbergi. Spotkają się tam z rówieśnikami z Niemiec i Izraela w ramach projektu „Zapomniane historie – zapomniani ludzie”. Autorem projektu jest Peter Zinke, który do jego realizacji zaprosił - oprócz uczestników z Zamościa - młodzież z Durer-Gymnasium w Norymberdze i młodzież z Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

Świadomi konsumenci 2014-10-22

Świadomi konsumenci (2014-10-22) “Bądź świadomym konsumentem” - to tytuł wykładu, który przygotowała dla seniorów i wolontariuszy Pani Katarzyna Mazur, Miejska Rzeczniczka praw Kosumentów. Słuchacze dowiedzieli się, że sytuacji, kiedy można rzecznika poprosic o pomoc jest bardzo wiele.Przykładowe to problemy ze zwrotem towaru, niewykonaniem usługi lub dochodzeniem gwarancji albo zastosowaniem rękojmi.

Pani rzecznik zaznaczyła, że robiąc zakupy, czy podpisując umowę np. z firmą telekomunikacyjną, trzeba pamiętać, że konsument ma swoje prawa, może od umowy w określonym terminie odstąpić, i nie dać sie oszukać. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości – może zwrócić sie zawsze do niej po fachową pomoc.

Miejsca przyjazne seniorom 2014-10-06

Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji zadania “3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, zaplanowało wyróżnienie instytucji, które włączą się w akcję, specjalnie zaprojektowaną odznaką “INSTYTUCJA PRZYJAZNA SENIOROM”.

czytaj dalej

Konsultacje w sprawie utworzenia Rady Seniorów 2014-10-02

Ewa Szczepańska, Krystyna Rybińska-Smyk i Dorota Nowosad zostały zaproszone na spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia w Zamościu Rady Seniorów. Problemy ludzi starszych są im bliskie, ponieważ Zamojskie Centrum Wolontariatu od 6 lat realizuje projekty, których bezpośrednimi beneficjentami są seniorzy i nestorzy.

czytaj dalej

Podziękowanie 2014-08-23

Zarząd Zamojskiego Centrum Wolontariatu i koordynatorka projektu opieki nad zamojskimi poszkodowanymi przez III Rzeszę, dziękują serdecznie Panu Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego oraz  przewodnikom - wolontariuszom, za miłe przyjęcie i oprowadzenie zamojskiej grupy po muzealnych obiektach. Wizyta w tym szczególnym Muzeum dostarczyła podopiecznym ZCW wiele niezapomnianych wrażeń.

Wycieczka do Warszawy 2014-08-22

Wycieczka do Warszawy 03 Zwiedzanie Starego Miasta, Łazienek i przejmująca wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – to tylko część programu wycieczki do Warszawy, którą dla seniorów i wolontariuszy tradycyjnie zorganizowały Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Szczepańska.

czytaj dalej

„Warszawa – miasto bohater” 2014-08-13

„Warszawa – miasto bohater” To tytuł wykładu, którego wysłuchali seniorzy i wolontariusze – uczestnicy wycieczki zaplanowanej w dniach 19 – 20 sierpnia. W programie wycieczki jest wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, stąd temat wykładu i okolicznościowa dyskusja o bohaterskim zrywie mieszkańców stolicy.

Zainteresowanie Senioralną Stacją Socjalną 2014-07-27

Zainteresowanie Senioralną Stacją Socjalną Senioralna Stacja Socjalna, która rozpoczęła działalność wiosną tego roku, budzi zainteresowanie społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które opiekują się starszymi bliskimi, rodzicami, czy dziadkami. Ofertą Stacji zainteresowani są też pracownicy socjalni, asystenci rodziny i wolontariusze, a to świadczy o tym, że pomysł jej powołania miał sens.

Bezpieczny senior 2014-07-24

Co robić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w domu, na ulicy, w banku, sklepie, na poczcie, przy bankomacie, w autobusie, czy pociągu? Jak się zachować w razie ataku? Jak się bronić przed oszustami? Jak wezwać pomoc? O tych i wielu innych ważnych sprawach dowiedzieli się seniorzy z wykładu i przygotowanej specjalnie dla nich publikacji.  Wykładu wysłuchali bywalcy Świetlicy Dziennego Wsparcia, członkowie Klubu Seniora i wolontariusze.

Informacja dla osób korzystających z Punktu Poradnictwa Prawnego 2014-06-30

07 lipca 2014 r. wraca z urlopu Pani Agnieszka Starmach i Punkt Poradnictwa Prawnego będzie działał jak dotychczas. Można się też umawiać telefonicznie, tel. 84 6392863 lub 84 6273775

Poradnictwo socjalne i „przyjazny telefon” 2014-06-17

Jakie są zasady udzielania pomocy społecznej? Z jakich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych może skorzystać każdy, ubezpieczony senior? Jakie są rodzaje zasiłków i kto je może otrzymać? W jakich okolicznościach można korzystać z bezpłatnej pomocy pielęgniarskiej i domowej? Jakie są kryteria dochodowe? To najczęściej zadawane pytania w punkcie poradnictwa socjalnego przy ul. Kolegiackiej, który jest czynny także w czasie wakacji. ZCW zachęca także do korzystania z „przyjaznego telefonu” (84 639 28 63) przy którym dyżurują miłe i życzliwe każdemu rozmówcy osoby. Osoby zainteresowane nie ponoszą kosztów rozmowy!

Zaproszenie do udziału w niemiecko – izraelsko – polskim projekcie 2014-05-11

Krystyna Rybińska-Smyk i ośmioro uczestników prowadzonych przez nią warsztatów „Jak rozmawiać ze świadkami historii?”zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym, historycznym projekcie „Holocaust – Überlebende und der Umgang mit dem Nationalsozialismus” finansowanym przez  niemiecką Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”.

Projekt będzie realizowany w Norymberdze, Ashkelon i Zamościu. Jego autorem jest Peter Zinke z Norymbergi, który gościł w Zamościu w dniach 05 – 07 maja. Zwiedził miasto, zapoznał się z działalnością Centrum Wolontariatu i obejrzał miejsca w których będzie realizowany projekt.

Co pomaga, a co szkodzi? 2014-05-04

Co pomaga, a co szkodzi (2014.05.04) „Nie wszystkie medykamenty, tak pięknie reklamowane w telewizji służą zdrowiu i poprawiają kondycję.  Rzekomo „niewinne ziółka” w połączeniu z lekami – też mogą zaszkodzić...” Tak rozpoczęła swój wykład przygotowany dla seniorów pani Agnieszka Zielińska, magister farmacji i właścicielka sklepu zielarsko – medycznego.

czytaj dalej

Wielkanocne karty i życzenia 2014-04-18

Ponad 100 pięknych, okolicznościowych kart ze świątecznymi życzeniami wysłali wolontariusze do seniorów, organizacji kombatanckich i przyjaciół stowarzyszenia. O tym, że taki dowód pamięci sprawia wszystkim radość, świadczą wyrazy wdzięczności i telefony, za które wszystkim dziękujemy.

Kolejne spotkanie w Centrum „Synagoga” 2014-03-30

29 marca 2014 r. seniorzy i wolontariusze wzięli udział w spotkanie z Anną Dobrowolską, autorką książki „Fotograf z Auschwitz”, oraz z Ireneuszem Dobrowolskim, twórcą wielokrotnie nagradzanego filmu „Portrecista”. Spotkaniu towarzyszyła projekcja tego niezwykłego, wzruszającego filmu opowiadającego  historię Wilhelma Brasse, więźnia KL Auschwitz, który przez pięć lat, jako zawodowy fotograf, na polecenie Niemców wykonywał zdjęcia więźniów, dokumentował eksperymenty pseudomedyczne oraz życie prywatne załogi obozu. Wykonał ponad 50 tysięcy zdjęć, których większość ocalił przed zniszczeniem w trakcie likwidacji obozu.

Seniorzy na „Targach książki historycznej” 2013-11-25

Seniorzy na „Targach książki historycznej” 01 18 listopada seniorzy w towarzystwie wolontariuszy uczestniczyli w „Targach książki historycznej” zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu i Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą IPN, wysłuchać wykładu będącego promocją książki Doroty Gałaszewskiej-Chilczuk i Jacka Witolda Wołoszyna „Od przedszkolaka do studenta. Kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947–1956", a także – jako świadkowie tamtych wydarzeń – wziąć udział w dyskusji.

Wszystkie dodatkowe formy aktywizowania seniorów – beneficjentów projektu „Wciąż potrzebni” - organizowane są przez koordynatorkę w ramach współpracy ZCW z zamojskimi instytucjami kultury.

czytaj dalej

„Zasłużona dla Związku Inwalidów Wojennych RP” 2013-11-22

Na wniosek prezesa Zarządu Oddziału w Zamościu, Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, w uznaniu  zasług na rzecz środowiska inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz członków ich rodzin, nadało Krystynie Rybińskiej-Smyk Odznakę „Zasłużony dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej".

czytaj dalej

Zaproszenie do kina 2013-10-12

Tych seniorów, którzy nie bywają w naszej świetlicy, a chcieliby wybrać się z nami do kina na film „Wałęsa – człowiek z nadziei” – zapraszamy. Bilety zostały zarezerwowane na seans w dniu 15 października (wtorek) o godzinie 13.00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( nr 84 62 73 775) do dnia 14 października (poniedziałek).

Poradnictwo prawne dla kombatantów i ich rodzin 2013-09-30

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy poradnictwo prawne dla kombatantów i ich rodzin świadczone w ramach realizacji projektu „Wciąż potrzebni” - modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę finansowanego przez Fundację „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość”. Porad udziela Pani Agnieszka Starmach – mgr prawa w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 14.00 w biurze Zamojskiego Centrum Wolontariatu przy ulicy Kolegiackiej 16 w Zamościu.

Podziękowanie dla Moniki 2013-09-02

Monika Mróz, magister prawa i administracji, od 2009 roku prowadziła poradnictwo prawne dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ich rodzin. Informowała co się ofiarom prześladowań należy, z  jakich form wsparcia mogą korzystać, redagowała i pisała prośby o zapomogi, zasiłki pieniężne, dofinansowania, sanatoria, sprzęt rehabilitacyjny i usługi opiekuńcze. Jak trzeba było – udzielała też wsparcia w sprawach karnych i cywilnych. Wiele godzin przepracowała wolontarystycznie.

czytaj dalej

Dla tych, co nie byli 2013-07-02

Obszerną relację z wycieczki do Krakowa i Oświęcimia dla tych, którzy nie mogli pojechac, przygotowały Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Popławska. Seniorzy wysłuchali wykładu, wrażeń uczestników wycieczki, obejrzeli zdjęcia i poczuli się – stwierdzili to wszyscy -  jakby tam byli. I o to organizatorkom spotkania chodziło.

Przejmująca wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau 2013-06-16

Wizyta seniorów w Muzeum Auschwitz-Birkenau - 01 W ramach wycieczki do Krakowa, na życzenie seniorów – kombatantów, uczestnicy   zwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau. Była to przejmująca wizyta, ponieważ kilka osób straciło tam swoich bliskich. Przed zwiedzaniem Muzeum grupa z Zamościa została przyjęta przez starszego kustosza pana doktora Adama Cyrę i byłego więźnia obozu pana profesora Wacława Długoborskiego. Po Muzeum grupę oprowadziła pani Stefania Kozioł z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

czytaj dalej

Wycieczka seniorów i wolontariuszy do Krakowa 2013-06-16

Wycieczka seniorów i wolontariuszy do Krakowa - 25 Zwiedzanie Katedry Wawelskiej, Zamku, Kościoła Mariackiego, Sukiennic i Krakowskiego Rynku – to tylko część atrakcji przygotowanych przez Krystynę Rybińską-Smyk i Ewę Szczepańską organizatorki 2- dniowej wycieczki do Krakowa. Jej uczestnikami byli – tradycyjnie - seniorzy i wolontariusze.

czytaj dalej

„Magiczny Kraków” - wykład w Kawiarni Spotkań 2013-06-08

„Kraków jest jak pryzmat przez który pięknieje ojczyzna” - tak, słowami Staudyngera Krystyna Rybińska-Smyk rozpoczęła swój wykład i wirtualny spacer po podwawelskim grodzie. Wykładu wysłuchało ponad 40 seniorów i wolontariuszy. Większość z nich wybiera się w dniach 12 – 13 czerwca do Krakowa na zorganizowana przez ZCW wycieczkę.

„70 rocznica wysiedleń Zamojszczyzny” - Wystawa w Okrąglaku 2013-05-15

„70 rocznica wysiedleń Zamojszczyzny”. Wystawa w Okrąglaku - 01 Seniorzy, którzy przychodzą do świetlicy dziennego wsparcia mieli okazję dokładnie obejrzeć wystawę, która w grudniu ubiegłego roku była prezentowana na Rynku Solnym.

czytaj dalej

Wykład dla seniorów i wolontariuszy: „Zamość wczoraj i dziś” 2013-04-30

Wykład dla seniorów i wolontariuszy „Zamość wczoraj i dziś” (2013-04-30) - 1 „Mieszkamy w niezwykłym mieście, którego walorów zwykle na co dzień nie doceniamy. Najczęściej jego uroki uświadamiają nam przyjezdni...” - takimi słowami rozpoczął swój 2-godzinny wykład pan Wiesław Smyk, fotograf - amator i kolekcjoner archiwalnych zdjęć Zamościa. Multimedialny spacer po przedwojennym i powojennym mieście wzbudził ogromne zainteresowanie, a także sprowokował do wspomnień i refleksji.

czytaj dalej

Przedstawicielka Fundacji EVZ z Berlina w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2012-09-18

Przedstawicielka Fundacji EVZ z Berlina w Zamojskim Centrum Wolontariatu - 1 16 września  do Zamościa przyjechała Anja Krautler, która monitorowała poprzedni i monitoruje aktualny projekt wspierający zamojskich poszkodowanych przez III Rzeszę. Obejrzała bazę, zaplecze i wszystko to, czym dysponuje Zamojskie Centrum Wolontariatu. Miała też okazję porozmawiać z beneficjentami projektu, którzy przyszli na spotkanie.

czytaj dalej

Bezpieczny senior - Wykład dotyczący bezpieczeństwa osób starszych 2012-08-28

Wykład dotyczący bezpieczeństwa osób starszych (2012-08-28) - 2 Ponad połowa seniorów objętych wsparciem w ramach projektu opieki nad ofiarami nazizmu wzięła udział w spotkaniu połączonym z wykładem dotyczącym bezpieczeństwa osób starszych. O czyhających niebezpieczeństwach poinformowali zebranych policjanci z wydziału prewencji zamojskiej policji. Opowiedzieli też jak się bronić przed oszustami, jak zabezpieczać mieszkania, obejście i swój dobytek.

czytaj dalej

Wycieczka kombatantów po Roztoczu 2012-08-18

Wycieczka kombatantów po Roztoczu (2012-08-18) - 1 Dzięki współpracy Zamojskiego Centrum Wolontariatu ze Stowarzyszeniem ArtAvanti siedmioro seniorów, beneficjentów projektu opieki nad ofiarami III Rzeszy mogło wziąć udział w wycieczce po Roztoczu, którą „pilotował” wolontarystycznie Pan Stefan Tyburski. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać nie tylko krajobrazy i przyrodę, ale także zwiedzić piękne, odnowione cerkwie, kościoły i synagogi. Trasa wycieczki wiodła przez Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Górecko Kościelne, Susiec i Tomaszów Lubelski do Zamościa.

czytaj dalej

Wycieczka kombatantów do Lublina 2012-07-01

Wycieczka kombatantów do Lublina - 1 Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, obiad w restauracji Mercure, spektakl w Teatrze Muzycznym – to atrakcje jakie koordynatorki projektu opieki nad kombatantami zapewniły swoim podopiecznym podczas wycieczki do Lublina. Wycieczka odbyła się 30 czerwca, a uczestniczyli w niej seniorzy i wolontariusze, którzy służyli im pomocą i „ramieniem”.

czytaj dalej