Współpraca międzynarodowa - Erasmus+

Zakończyliśmy projekt z Cyprem 2017-08-29

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu ‘Listening, Sharing, Broden your Horizons’, w którym Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu było aktywnym partnerem.

Strona internetowa projektu.

Film reklamujący projekt.

czytaj dalej

"Opowieści z lasu" - promocja książki 2017-03-01

Naszą pięknie wydaną, dwujęzyczną publikacją zawierającą wywiady z partyzantami, są bardzo zainteresowani kombatanci i członkowie ich rodzin.

Po jej promocji, która odbyła się w zamojskim oddziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zgłaszają się osoby starsze i młodsze, które chcą ją przeczytać, a także rozpropagować wśród znajomych.

czytaj dalej

Po seminarium “Imaginary Realms Scriptwriters” 2016-11-28

Zapraszamy do przeczytania wywiadów z uczestnikami projektu: Alicją Nowogrodzką, Gergő Sebő i Martinem Karenem.

Seminarium dotyczyło zastosowania gier teatralnych rozgrywanych na żywo w pracy z grupą oraz dostosowania metody do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ala jest osobą niedosłyszącą, Gergő i Martin to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

czytaj dalej

Wywiady z partyzantami. Książka gotowa! 2016-10-18

Wywiady z partyzantami. Książka gotowa! „Tales from the forest” (“Opowieści z lasu”) – to tytuł dwujęzycznej, angielsko – polskiej pu­bli­ka­cji, która jest efek­tem fi­nal­nym pro­jek­tu „Let me tell you a sto­ry II”.

Publikacja zawiera wywiady z uczestnikami polskiego ruchu oporu okresu II wojny światowej. Swoje historie opowiedzieli: Pani Janina Jasina oraz Panowie: Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Władysław Bednarczyk, Józef Łaba i Tadeusz Kopeć.

czytaj dalej

W Brnie o inicjatywach lokalnych 2016-09-15

“Happy Community” - to tytuł kursu szkoleniowego zorganizowanego przez naszego czeskiego partnera, organizację ‘Brno For You’. Spotkanie odbywało się w dniach: 02 - 09.09.2016 w Brnie. Tematyka kursu była bardzo bliska naszej organizacji, ponieważ skupiała się wokół inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, a uczestnicy mogli nauczyć się jakie kolejne kroki należy podjąć, by przekształcić swój pomysł w akcję.

czytaj dalej

Po seminarium „Imaginary Realms Scriptwriters” 2016-09-10

02 września, w miejscowości Potoczek pod Zamościem, zakończyło się międzynarodowe seminarium poświęcone metodzie edukacji pozaformalnej – Grom Teatralnym Rozgrywanym na Żywo. Przez cały tydzień koordynatorzy projektów młodzieżowych, uczestnicy wcześniejszych wymian i wolontariusze dyskutowali nad efektami stosowania metody, jak też starali się dopracować wiele szczegółów, by w przyszłości stosować ją efektywniej.

czytaj dalej

Przedstawiciele ZCW szkolili się we włoskiej Formii 2016-09-10

W dniach od 27 sierpnia do 04 września odbywał się w Farmii międzynarodowy kurs szkoleniowy pt. „Do biegu gotowi, start”. Był to kurs dla osób z małym doświadczeniem projektowym i osób z mniejszymi szansami (ekonomicznymi, zdrowotnymi, kulturowymi). Jego celem było zdobycie przez uczestników nowej wiedzy i doświadczenia oraz podzielenie się już posiadaną wiedzą z zakresu edukacji pozaformalnej i włączenia społecznego.

czytaj dalej

“#JustBike” w Chorwacji 2016-09-01

W drugiej połowie sierpnia przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu brali udział w międzynarodowej wymianie młodzieży ‘#JustBike’, która odbyła się w chorwackim miasteczku Ludbreg. Celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia poprzez jak najczęstsze korzystanie z rowerów.

czytaj dalej

Międzynarodowe seminarium dla miłośników LARP-ów 2016-08-26

„Imaginary realms script writers” - to międzynarodowe seminarium dla miłośników gier teatralnych rozgrywanych na żywo, które rozpoczęło sie 25 sierpnia. Jest to kolejny, czwarty w tym roku projekt realizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach Akcji Kluczowej 1 sektora Młodzież europejskiego Programu Erasmus+. Na seminarium przyjechali młodzi ludzie, którzy brali udział w projektach poświęconych grom teatralnym rozgrywanym na żywo (LARP).

Tworzą oni nieformalną, europejską sieć miłośników LARP- ów (www.imaginaryrealms.org). Na spotkaniu są również uczestnicy treningów i wymian młodzieży, którzy chcą do tej grupy dołączyć.

czytaj dalej

Międzynarodowe seminarium w rumuńskim Busteni 2016-08-15

W ramach współpracy z partnerem z Cypru, organizacją “Network for European Citizenship and Identity”, Zamojskie Centrum Wolontariatu brało udział w pierwszej części projektu “Listening, Sharing and Broaden your Horizons”.

Działania projektowe składają się z 2 części.

Pierwsza, to zakończone już seminarium w Rumunii, w trakcie którego organizacje partnerskie wymieniały się doświadczeniami z zakresu edukacji pozaformalnej i prowadzenia projektów międzynarodowych. Druga, to kurs szkoleniowy, który odbędzie się w kwietniu 2017 roku na Cyprze, a jego tematyka skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości znaczenia włączenia społecznego w naszych społecznościach lokalnych.

czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie w “Okrąglaku” 2016-07-28

25 lipca uczestnicy projektu “Talking heads” spotkali się w “Okrąglaku” z przedstawicielami Centrum Wolontariatu i wolontariuszami. Zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia, rozmawiali z wolontariuszami o ich pracy, obowiązkach i motywacji.

czytaj dalej

Uczą się debatować w międzynarodowym gronie 2016-07-22

"Talking heads" - to tytuł kolejnej wymiany międzynarodowej realizowanej przez ZCW w ramach programu Erasmus+ Ak 1.

Bierze w niej udział 30 osób: z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii i Czech.

czytaj dalej

“Jestem koordynatorem” - publikacja elektroniczna 2016-07-02

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną publikacją prezentującą przebieg kursu szkoleniowego ,,I Am a Coordinator”.

Kurs ten odbywał się w dniach 05 – 12.03.2016 r w ramach Akcji Kluczowej 1 programu Erasmus+ i skierowany był do osób z mniejszymi szansami, które będą realizować w swoich krajach projekty w ramach tego programu. W trakcie spotkania powstał również film promocyjny, który można znaleźć TUTAJ .

czytaj dalej

Byliśmy na wymianie młodzieży w Rumunii 2016-05-30

W dniach 11-20 maja w miejscowości Sarata Monterou w Rumunii odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży pod hasłem „Don’t joke with smoke”. Gospodarzem była organizacja FPT Buzau z miasta Buzau. Wzięło w niej udział 46 młodych osób wraz z liderami grup z Rumunii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Cypru, Włoch i Chorwacji. Pięcioosobowa grupa młodzieży reprezentowała Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

Wymiana młodzieży "Surf Safe" na Węgrzech - zakończona 2016-05-01

W dniach 20-28 kwietnia 2016 w miejscowości Bánk na Węgrzech odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży "Surf Safe". Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowała siedmioosobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie. Ich udział w projekcie jest wynikiem stałej współpracy naszego Stowarzyszenia z tą szkołą. W ciągu dziewięciu dni projektu młodzież aktywnie spędzała czas, integrując się z rówieśnikami z Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Czech.

czytaj dalej

“Żywa lekcja historii”. Happening na Rynku Wielkim 2016-04-17

14 kwietnia w godzinach 11.00 – 12.00 na Rynku Wielkim odbyła się szczególna lekcja historii, której animatorami byli uczestnicy projektu „Let me tell you a story II. A tale from the forest”. Przybyli na nią partyzanci Armii Krajowej, Panowie: Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Tadeusz Kopeć, Józef Łaba i Pani Janina Jasina, którzy udzielali im wywiadów oraz Panie: Maria Kloc, Waleria Kliszcz i Janina Jabłońska Dzieci Zamojszczyzny – bohaterki projektu „Let me tell you a story I”, z marca 2015 r.

czytaj dalej

Wywiady z kombatantami 2016-04-12

11 kwietnia odbyła się najważniejsza część projektu „Let me tell you a story II. A tale from the forest” - wywiady ze świadkami wojennych wydarzeń. Uczestnicy przygotowywali się do tej części przez kilka dni. Odbył się warsztat dziennikarski podczas którego uczyli się jak rozmawiać ze świadkami historii, poznawali zasady przeprowadzania wywiadu, wspólnie, w międzynarodowych grupach układali zestawy pytań.

8 kwietnia wysłuchali wywiadu instruktażowego. Jego bohaterka, Pani Sabina Kędziera, mieszkanka wsi Majdan Sitaniecki, opowiadała o klęsce wrześniowej, śmierci polskich żołnierzy, którzy zginęli na jej oczach i późniejszym zaangażowaniu mieszkańców w tworzenie ruchu oporu, o akcjach partyzantów i wyzwoleniu.

czytaj dalej

Międzynarodowi miłośnicy historii – znów w Zamościu. 2016-04-06

Tematyka aktualnie realizowanego projektu jest związana z ruchem oporu na Lubelszczyźnie i „żywą historią” opowiadaną przez partyzantów. Projekt nosi tytuł „Let me tell you a story II. A tale from the forest” - i jest kontynuacją podobnego spotkania realizowanego przez ZCW w marcu 2015 r.

czytaj dalej

Patronat Światowego Związku Żołnierzy AK nad naszym projektem. 2016-03-21

Miło nam poiformować, że projekt: “Let me tell yau a story II. A tale from the forest” realizowany w ramach Europejskiego Programu Erasmus+ został objęty honorowym patronatem przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Dokument w imieniu Prezydium Zarządu ŚZŻAK podpisał Prezes, Pan Sławomir Zawiślak. Realizację projektu rozpoczynamy 6 kwietnia. Spotkanie z byłymi partyzantami, członkami m.in Światowego Związku Żołnierzy AK odbędzie się 11 kwietnia. Udział w spotkaniu zadeklarowało 6 świadków historii.

czytaj dalej

Międzynarodowy kurs szkoleniowy “I am a coordinator” - zakończony 2016-03-13

12 marca zakończył się kurs szkoleniowy dla osób z mniejszymi szansami, które będą realizować w swoich krajach projekty w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy z Bułgarii, Czech, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Polski zdobyli niezbędną teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną do realizacji spotkań i wymian międzynarodowych.

czytaj dalej

Wywiad z Olą i Natalią - uczestniczkami kursu szkoleniowego „Change your attitude” 2016-03-09

W dniach od 22 lutego do 1 marca 2016 w węgierskim Gant odbył się kurs szkoleniowy, którego pomysłodawcą był nasz wieloletni partner – organizacja CO-Efficient z Budapesztu. Kurs pt. „Change your attitude” został zorganizowany w ramach Akcji Kluczowej 1 Programu Erasmus+, a w jego realizację zaangażowane były młode osoby z Czech, Estonii, Portugalii, Rumunii, Węgier i Polski, włącznie z dużą grupą osób niepełnosprawnych. Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowali: Aleksandra Gulip, Karolina Czaban, Natalia Snopek i Wojciech Sasiela. Jednym z trenerów i jednocześnie liderem polskiej grupy był Andrzej Smyk. O swoim udziale w projekcie i wrażeniach opowiadają dwie uczestniczki.

czytaj dalej

‘I Am a Coordinator’ wkrótce w Polsce 2016-02-17

Zamojskie Centrum Wolontariatu kończy przygotowania merytoryczno logistyczne do przeprowadzenia międzynarodowego kursu szkoleniowego w ramach Akcji Kluczowej 1 sektora Młodzież europejskiego Programu Erasmus+.

Zamierzeniem projektu zatytułowanego ‘I Am a Coordinator’ jest przedstawienie młodym ludziom czym jest młodzieżowy projekt międzynarodowy w całej swojej rozciągłości oraz jak przekształcić swój pomysł w działanie współpracując z rówieśnikami z innych krajów. Chcemy pokazać, że program Erasmus+ daje możliwość przygotowania własnego projektu we współpracy z organizacją ze swojego miasta i omówić te możliwości od podstaw.

czytaj dalej

Nasze projekty międzynarodowe 2016-02-16

Nasza organizacja pełną parą ruszyła w nowym roku z kolejnymi projektami międzynarodowymi. Jak zwykle mamy nadzieję, że swoimi działaniami stworzymy jak najwięcej szans rozwoju młodym ludziom z naszego miasta i regionu Lubelszczyzny.

Dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie młodzieżowym można nabyć wielu bardzo przydatnych na rynku pracy umiejętności: działanie w zespole, uczenie się i szlifowanie języka obcego, pozyskiwanie środków na realizację własnych pomysłów, poznanie innych kultur i tradycji. To też możliwość nawiązania międzynarodowych przyjaźni i sprawdzenia jak żyją inni młodzi Europejczycy.

czytaj dalej

‘Opowieść z lasu’ – przygotowania rozpoczęte 2016-02-16

W dniach 21-23 marca 2016 roku w Motyczu Leśnym pod Lublinem odbędzie się spotkanie przygotowawcze do wymiany młodzieży ‘Let Me Tell You a Story II – A Tale From The Forest’. Projekt jest kontynuacją realizowanej przez nas na początku 2015 roku wymiany zatytułowanej ‘Let Me Tell You a Story’.

Bohaterami pierwszej części były ‘Dzieci Zamojszczyzny’, podopieczni naszej organizacji. Sukces pierwszej części i ogromne zaangażowanie uczestników sprawiły, że wspólnie udało nam się stworzyć 2 część projektu, która została pozytywnie oceniona przez Polską Agencję programu Erasmus+ i zaakceptowana do realizacji. Tym razem będziemy poznawać między innymi ‘żywą historię’ partyzantów z regionu Lubelszczyzny.

czytaj dalej

Kurs szkoleniowy ‘Change your attitude’ na Węgrzech 2016-02-15

W dniach 22 lutego – 1 marca 2016 w węgierskim Gant odbędzie się kurs szkoleniowy organizowany w ramach akcji kluczowej 1 programu Erasmus+, przez naszego węgierskiego partnera, Co-Efficient.

Naszym zadaniem jest stworzenie lokalnej aktywności budującej społeczeństwo obywatelskie w społecznościach lokalnych wszystkich partnerów projektu. W działania zaangażowane są młode osoby z naszych organizacji włączając w to dużą grupę osób niepełnosprawnych.

Działania opierać się będą na doświadczeniu wolontariackim oraz w duchu Independent Living Movement. Struktura programu zapewnia uczestnikom rozwój umiejętności i kompetencji, które pozwolą młodzieży tworzenie akcji lokalnych, które odpowiadają ich potrzebom.

czytaj dalej

Mechanicy projektowi zakończyli prace – publikacja gotowa! 2016-01-04

Zakończyliśmy prace nad naszą publikacją dotyczącą trudnych sytuacji projektowych. Książka w wersji elektronicznej i papierowej została stworzona przez 10 europejskich organizacji pozarządowych, które wspólnie spotkały się w listopadzie 2015 roku w Polsce na zaproszenie Zamojskiego Centrum Wolontariatu w ramach projektu ‘Fix Fix Fix – Project Mechanics in Garage’.

czytaj dalej

Nasz projekt, ‘Let Me Tell You a Story’ wyróżniony! 2016-01-04

Zamojskie Centrum Wolontariatu z przyjemnością przekazuje treść informacji, jaką otrzymaliśmy od Polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+ odnośnie realizowanej przez nas w pierwszej połowie 2015 roku wymiany młodzieży, zatytułowanej ‘Let Me Tell You a Story’.

„Projekt "Let me tell you a story" (2014-3-PL01-KA105-13211), który został już zakończony, został uznany za "best practice" - za jeden z najlepszych projektów wymian młodzieżowych w programie Erasmus+.”

czytaj dalej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu Erasmus+ zakończone 2015-12-01

28 listopada zakończyło się koordynowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu seminarium poświęcone wymianie doświadczeń na temat trudnych sytuacji w pracy projektowej oraz możliwości ich rozwiązywania. Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy projektów międzynarodowych i pracownicy młodzieżowi z Polski, Litwy, Łotwy, Węgier, Włoch, Cypru, Bułgarii, Rumunii, Czech i Grecji.

Międzynarodowa grupa przez 8 dni tworzyła i zbierała materiały do książki, która zostanie wydana na początku roku 2016. Przygotowana publikacja będzie zawierać przykłady potencjalnych zagrożeń na każdym etapie pracy projektowej, jak też możliwe rozwiązania pojawiających się problemów.

czytaj dalej

Spotkanie uczestników międzynarodowego seminarium w ZCW 2015-11-28

Uczestnicy seminarium „Fix fix fix – Project mechanics In garage”25 listopada spotkali się z zarządem Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wysłuchali relacji na temat doświadczeń związanych z realizacją kilkunastu międzynarodowych projektów. Dyskutowali o problemach podczas ich realizacji i sposobach ich rozwiazywania.

czytaj dalej

„Fix fix fix - Project mechanics In garage” - międzynarodowe seminarium w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-11-17

Seminarium rozpocznie się 21 listopada, a biorą w nim udział koordynatorzy spotkań międzynarodowych i osoby pracujące z młodzieżą z Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier,Włóch i Polski.

Podwaliny pod projekt powstały w październiku 2014 roku w cypryjskiej Larnace, gdzie odbywał się międzynarodowy kurs szkoleniowy dla trenerów edukacji pozaformalnej. Uczestnicy tamtego spotkania w trakcie wielu rozmów dzielili się swoimi doświadczeniami z realizowanych przez siebie projektów. Opowiadali o sukcesach, ale i trudnych sytuacjach związanych ze specyfiką partnerskiej międzynarodowej współpracy.

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu zaproponowali opracowanie wspólnego projektu, w trakcie którego możliwe będzie przedstawienie w gronie partnerskim najczęstszych problemów, podzielenie się zastosowanymi rozwiązaniami i wypracowanie efektywnych reakcji na trudne sytuacje.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta nad projektami Erasmus+ 2015-11-05

Dwa projekty ZCW: LET'S TALK - CONFLICT RESOLUTION FOR BRIGHT FUTURE oraz FIX FIX FIX – PROJECT MECHANICS IN GARAGE objął honorowym patronatem Pan Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość. Pierwszy realizowany był w terminie od 30 sierpnia do 8 września, a drugi rozpocznie się 20 listopada.

czytaj dalej

Nominacja do nagrody EDUinspirator 2015 2015-11-03

Specjalista do spraw projektów międzynarodowych w Zamojskim Centrum Wolontariatu otrzymał nominację do nagrody w krajowym konkursie „EDUinspirator 2015” w kategorii „edukacja pozaformalna”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku, pod hasłem „Inspiruj. Edukuj. Motywuj”.

czytaj dalej

Po projekcie w rumuńskim Busteni. 2015-11-01

W drugiej połowie października przedstawiciele ZCW ponownie gościli u jednego z rumuńskich partnerów, organizacji “Oden”. Tematem wymiany młodzieży, odbywającej się w górskim miasteczku Busteni, były kompetencje kluczowe i ich znaczenie w rozwoju młodego człowieka.

czytaj dalej

Warsztaty z zamojskimi nauczycielami 2015-10-12

Uczestnicy kursu szkoleniowego „Let's talk – conflict resolution for bright future” podzielili się z zamojskimi nauczycielami zdobytą podczas tygodniowego treningu wiedzą na temat edukacji pozaformalnej w rozwiazywaniu konfliktów. Przeprowadzili warsztaty w grupach, przekazali nauczycielom konspekty i materiały, uświadomili zasadność wypracowanych wspólnie pomysłów.

czytaj dalej

Wycieczka po Roztoczu 2015-10-10

Uczestnicy kursu szkoleniowego „Let's talk – conflict resolution for bright future” w przerwach pomiędzy warsztatami i ćwiczeniami poznawali walory Zamościa i Roztocza. Służyły temu działania w przestrzeni nie tylko Zamościa, ale także Szczebrzeszyna i Zwierzyńca. Spacer po Rynku w Szczebrzeszynie, zdjęcia z chrząszczem, zdobycie zwierzynieckiej Bukowej Góry, zabawy na plaży, obcowanie z konikami polskimi, kolacja w stylowej karczmie – wszystko to miało pozytywny oddźwięk i niewątpliwie uatrakcyjniło pobyt gości na projekcie.

czytaj dalej

Międzynarodowo w Ratuszu. 2015-10-04

Pani Magdalena Dołgan – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość spotkała się w Ratuszu z przedstawicielami pozarządowych organizacji młodzieżowych z Austrii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Polski, którzy przyjechali do Zamościa na kurs szkoleniowy zorganizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach programu Erasmus+.

czytaj dalej

Rozpoczął się kurs szkoleniowy „Let's talk – conflict resolution for bright future”. 2015-10-01

30 września przyjechali do Zamościa przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych z Austrii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, żeby wspólnie z przedstawicielami Zamojskiego Centrum Wolontariatu uczyć się rozwiązywać konflikty poprzez międzykulturowy dialog.

czytaj dalej

Bułgarka i Hiszpanka – wolontariuszki EVS w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-09-15

Przyjechały do Polski w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) jest w Zamościu przedsięwzięciem innowacyjnym. Zamojskie Centrum Wolontariatu we wrześniu 2014 roku otrzymało akredytację jako organizacja wysyłająca, koordynująca i goszcząca zagranicznych wolontariuszy.

czytaj dalej

Drugi raz o bezrobociu w Rumunii 2015-08-19

W dniach od 23 czerwca do 2 sierpnia w Marabu Youth Camp w rumuńskim Milcoveni odbył się drugi etap wymiany młodzieżowej zatytułowanej “Acting Youth Employment”. Projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ Młodzież, poświęcony był problemowi bezrobocia wśród młodzieży europejskiej.

czytaj dalej

W październiku ZCW będzie realizować kolejny, międzynarodowy kurs treningowy. 2015-08-11

„LET'S TALK - CONFLICT RESOLUTION FOR BRIGHT FUTURE” – to tytuł projektu, którego zadaniem jest promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez międzynarodowy dialog. Wezmą w nim udział osoby pracujące z młodzieżą oraz przedstawiciele młodzieżowych organizacji z Polski, Rumunii, Austrii, Węgier, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy i Słowacji.

czytaj dalej

Kolejna publikacja po kursie szkoleniowym 2015-07-01

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wydaną w ramach projektu „Educating active citizenship through simulation games”(Earsmus+, Key Action 1). Publikacja zawiera opis metod stosowanych w trakcie kursu treningowego oraz symulacje stworzone przez uczestników spotkania.
Tematy poruszane przez grupę w trakcie tworzenia gier symulacyjnych to między innymi: „Mowa nienawiści”, „Dyskryminacja”, „Prawa człowieka” oraz „Znaczenie edukacji pozaformalnej”.

czytaj dalej

Młodzież z Irlandii Północnej, Niemiec i Polski odwiedziła Centrum Wolontariatu 2015-06-26

Wizyta studyjna związana z projektem „Mobilizing Europe - We're Back” realizowanym przez partnera ZCW, Fundację „Dzczęśliwe Dzieciństwo” odbyła się 23 lipca. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej.

czytaj dalej

Wywiady z Dziećmi Zamojszczyzny 2015-06-23

„Life behind the wire” – to tytuł publikacji w języku angielskim, która jest efektem finalnym marcowego projektu „Let me tell you a story” i zawiera 6 wywiadów z Dziećmi Zamojszczyzny, Paniami: Wandą Wnuk, Stanisławą Kierepką, Janiną Jabłońską, Walerią Kliszcz, Weroniką Surmą i Marianną Kloc.

czytaj dalej

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum będą szkolić się na Cyprze 2015-06-20

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu jesienią 2015 roku wezmą udział w kursie szkoleniowym organizowanym przez naszego cypryjskiego partnera, organizację „Network for European Citizenship and Identity”.

Projekt zatytułowany ‘Pass the Ball, Score for Social Inclusion’ poświęcony będzie wykorzystaniu aktywności fizycznej i sportu w edukacji pozaformalnej.

czytaj dalej

„O bezrobociu wśród młodzieży” – projekt w rumuńskim Milcoveni 2015-06-16

W dniach od 20 do 30 czerwca w Marabu Youth Camp w rumuńskim Milcoveni odbędzie się wymiana młodzieży zatytułowana 'Acting Youth Employment". Projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ Młodzież poświęcony jest problemowi bezrobocia wśród młodzieży europejskiej.

W jego trakcie młodzi ludzie przedyskutują i porównają sytuacje na wielu europejskich rynkach pracy oraz postarają się wspólnie znaleźć rozwiązania istniejących problemów.

czytaj dalej

„O kompetencjach kluczowych” – kurs szkoleniowy w Busteni 2015-06-01

Przedstawiciel Zamojskiego Centrum Wolontariatu brał udział w kursie szkoleniowym, który odbył się w dniach 18-26.05.2015 w rumuńskim Busteni. Kurs poświęcony był kompetencjom kluczowym i znaczeniu certyfikatu youthpass w projektach programu Erasmus+ Młodzież. W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie z Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Macedonii, Francji, Gruzji, Niemiec, Węgier, Włoch, Kosowa, Łotwy, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Turcji i Ukrainy.

czytaj dalej

Integracja, edukacja, zabawa – w międzynarodowym gronie 2015-05-26

Uczestnicy międzynarodowego kursu treningowego z Francji, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Turcji, Rumunii i Polski integrowali się z mieszkańcami miasta, podczas spacerów, gry miejskiej, a także pikniku zorganizowanego w niedzielę, 24 maja przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

czytaj dalej

Kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu 2015-05-21

Projekt pod nazwą: „Educating Active Citizenship through Simulation Games” - to kurs treningowy dla liderów organizacji pozarządowych i osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie z Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Węgier, Włoch, Turcji i Polski.

czytaj dalej

Połączyła ich „lekcja zamojskiej historii” 2015-03-15

10 marca zakończył się realizowany przez ZCW projekt „Let me tell you a story”. Miłośnicy historii z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Węgier wyjechali z bagażem nowych doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy przekazanej przez żyjących świadków wojennych wydarzeń.

czytaj dalej

Spotkanie uczestników projektu „Let me tell you a story” z Marcinem Zamoyskim 2015-03-10

8 marca odbyło się zaplanowane w projekcie spotkanie z Panem Marcinem Zamoyskim, który opowiedział o wojennych i powojennych losach swoich rodziców. Uczestnicy projektu dowiedzieli się o działalności Jana i Róży Zamoyskich, którzy uratowali 480 dzieci z obozu przejściowego w Zwierzyńcu.

Marcin Zamoyski odpowiadał także na pytania dotyczące swojej pracy na rzecz miasta i regionu.

czytaj dalej

Projekt LET ME TELL YOU A STORY na półmetku 2015-03-06

Omówienie założeń realizowanych przez ZCW projektów wspierających poszkodowanych przez III Rzeszę oraz form opieki nad tą grupą seniorów, zwiedzanie miejsc pamięci i zapoznanie gości z historią Zamojszczyzny – to zagadnienia, które dominowały w pierwszych dniach spotkania. Był też czas na integrację, warsztat komunikacji interpersonalnej i wieczory kulturowe. Wszystkie te działania prowadziły do wydarzenia najważniejszego: wywiadów z żyjącymi świadkami historii, Dziećmi Zamojszczyzny.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta nad projektem “Let me tell you a story” 2015-03-03

Miło nam poiformować, że międzynarodowy projekt “Let me tell you a story” został objęty patronatem Pana Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość. W uzasadnieniu Pan Prezydent min. napisał: “Przyjmuję honorowy patronat nad projektem realizowanym w ramach programu ERASMUS +. Jednocześnie gratuluję ciekawego przedsięwzięcia (...) Mam nadzieję, że doznania, które będą owocem spotkań ze świadkami historii, staną się źródłem wzbogacenia osobowości uczestników (...).

czytaj dalej

Międzynarodowi „zbieracze wspomnień” spotkali się w Zamościu 2015-03-01

Zamojskie Centrum Wolontariatu w dniach od 01 do 10 marca 2015 r. realizuje międzynarodowe spotkanie historyczne zatytułowane LET ME TELL YOU A STORY. Jego uczestnikami są młodzi ludzie, przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Turcji, Węgier i Polski, którzy będą wspólnie zgłębiać wiedzę o losach Dzieci Zamojszczyzny na tle wojennych wydarzeń w regionie.

czytaj dalej

Historyczna wymiana młodzieży zaakceptowana przez Agencję Narodową programu Erasmus+ 2014-12-20

Przygotowana przez nas wspólnie z partnerami z Węgier, Chor­wa­cji, Ru­mu­nii, Tur­cji, Czech oraz Bułga­rii wymiana młodzieży ‘Let me tell you a story’ została zaakceptowana do realizacji przez Polską Agencję programu Erasmus+.

Przygotowana przez nas wspólnie z partnerami z Węgier, Chor­wa­cji, Ru­mu­nii, Tur­cji, Czech oraz Bułga­rii wymiana młodzieży ‘Let me tell you a story’ została zaakceptowana do realizacji przez Polską Agencję programu Erasmus+.

Spotkanie przygotowawcze przeprowadzimy na początku lutego w Zamościu, a wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. W jego trakcie dopracujemy ostatnie szczegóły wymiany.

czytaj dalej

Nauka aktywnego obywatelstwa przez gry symulacyjne – kurs treningowy dofinansowany 2014-12-20

Educating Active Citizenship through Simulation Games” to kurs szkoleniowy w ramach Akcji 1 sektora ‘Młodzież’, który przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z innych krajów Unii Europejskiej. Nasza propozycja została zaakceptowana przez Agencję Narodową programu Erasmus+, co oznacza, że w maju 2015 roku po raz kolejny w Zamościu będziemy mięli przyjemność reklamować metody edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą. Projekt prowadzony będzie przez doświadczonych trenerów z Polski, Węgier i Ukrainy.

czytaj dalej

„Pukając do nieba bram” – wymiana młodzieży w Rumunii 2014-12-08

Projekt poświęcony jest problemowi bezrobocia wśród młodzieży oraz znalezieniu rozwiązań dla takiego stanu rzeczy. W czasie spotkania będziemy rozwijać kompetencje kluczowe młodych ludzi, które są niezbędne przy szukaniu dobrej pracy w całej Europie. Będziemy również dzielić się dobrymi praktykami by wzmocnić współpracę młodych ludzi z różnych krajów Unii Europejskiej.

czytaj dalej

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu na seminarium w Bolonii 2014-12-08

W dniach 29.11-07.12.2014 nasza organizacja brała udział w seminarium organizowanym przez naszego włoskiego partnera. Projekt o nazwie "VISIT - Visually Impaired Sightseeing In Town" zorganizowany został przez stowarzyszenie La Girobussola, które działa w Bolonii na rzecz pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym.

czytaj dalej

O kompetencjach kluczowych w Rumuńskim Busteni 2014-12-04

W dniach 18-26.05.2015 w rumuńskiej miejscowości Busteni odbędzie się kurs szkoleniowy zatytułowany ‘Key competences, keys to ascension’. Spotkanie przygotowywane przez naszego rumuńskiego partnera, organizację Pentru Tineret poświęcone będzie kompetencjom kluczowym jakie młodzież może nabyć w trakcie międzynarodowych spotkań w ramach programu Erasmus+.

czytaj dalej

Po kursie treningowym na Cyprze 2014-11-03

„Ja, mężczy­zna, ko­bie­ta w dzi­siej­szym społeczeństwie” - to kurs treningowy, w którym udział wzięło 30 uczest­ników z 9 krajów. Or­ga­ni­za­cje z Cypru, Mal­ty, Li­twy, Chor­wa­cji, Tur­cji, Czech, Włoch, Ru­mu­nii i Pol­ski przez ty­dzień roz­ma­wiały o po­zy­cji mężczyzn i ko­biet w dzi­siej­szych społeczeństwach oraz o możliwościach równa­nia szans dla obu płci.

Po­ru­sza­ne były te­ma­ty par­ty­cy­pa­cji społecz­nej, możliwości za­trud­nie­nia i kre­owa­nia wi­ze­run­ku obu płci w me­diach. Uczest­ni­cy nawiązali wie­le in­te­rak­cji ze społecz­nością lo­kalną w za­kre­sie oma­wia­ne­go te­ma­tu.

czytaj dalej

Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariatu Europejskiego 2014-10-27

Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Stowa­rzy­sze­nie Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu uzy­skało sta­tus or­ga­ni­za­cji przyj­mującej, wysyłającej i ko­or­dy­nującej Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pejskie­go. Pro­fil or­ga­ni­za­cji zo­stał opu­bli­ko­wa­ny w ba­zie akre­dy­to­wa­nych or­ga­ni­za­cji EVS pod nu­me­rem 2014-1-PL01-KA­110-003780. Akre­dy­ta­cja zo­stała przy­zna­na na okres 3 lat.

czytaj dalej

Aktywizacja młodzieży wykluczonej społecznie - koniec treningu w Czechach 2014-10-14

11 października w Czechach zakończył się kurs szkoleniowy zatytułowany “You(th) are Creating an Inclusive World!”. Pracownicy młodzieżowi, koordynatorzy projektów młodzieżowych i pracownicy organizacji pozarządowych z Czech, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Portugalii, Turcji i Polski przez ponad tydzień pod okiem trenerów z Czech, Polski, Rumunii i Węgier uczyli się jak aktywizować młodzież wykluczoną społecznie.

czytaj dalej

Projekty Zamojskiego Centrum wolontariatu złożone do Programu Erasmus+ 2014-10-10

„Let's Talk - Con­flict Re­so­lu­tion For Bri­ght Fu­tu­re”, „Educating Active Citizenship through Simulation Games” i „Let me tell you a sto­ry” - to tytuły pro­jektów złożonych do sek­to­ra „Młodzież” pol­skiej Agen­cji Na­ro­do­wej pro­gra­mu Era­smus+ w ra­mach Ak­cji KA1.

czytaj dalej

Wolontariat Europejski – Starania o akredytację 2014-07-30

Zamojskie Centrum Wolontariatu złożyło wniosek o akredytację EVS do Narodowej Agencji programu Erasmus+. European Voluntary Service (EVS), stanowi obecnie część Akcji 1, Sektora Młodzież. Akredytacja umożliwia dostęp do Wolontariatu Europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego.

Wniosek naszej organizacji został zaakceptowany, a już we wrześniu odwiedzi nas akredytator, aby sprawdzić działanie naszej organizacji i nasze przygotowanie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

czytaj dalej