Współpraca międzynarodowa - Młodziez w działaniu

Połączył ich wolontariat 2014-02-01

29 stycznia zakończył się kurs treningowy dla liderów wolontariatu z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch, którego organizatorem było Zamojskie Centrum. Uczestnicy kursu wyjechali z Zamościa zadowoleni, z bagażem cennej wiedzy i nowych doświadczeń – co wynika z ewaluacji projektu.

czytaj dalej

Uczestnicy projektu „First you crawl then walk then run” w Lublinie 2014-01-26

Zgodnie z harmonogramem uczestnicy projektu w niedzielę, 26 stycznia odwiedzili stolicę województwa, a tam – Pracownię Rozwoju Kompetencji Kadr Kultury i Fundację „Teatrikon”. Wizyty studyjne w tych miejscach nie były zaplanowane przypadkowo. Organizatorzy chcieli pokazać jak w Polsce angażuje się wolontariuszy przy organizowaniu dużych, masowych imprez i wydarzeń kulturalnych, a te instytucje mają w tym wieloletnie doświadczenie. W Fundacji „Teatrikon” goście mieli też okazję porozmawiać z Hiszpanem i Czechem którzy są w Lublinie w ramach EVS (wolontariat europejski).

czytaj dalej

Projekt „First you crawl then walk then run” na półmetku 2014-01-26

Degustacja Spotkanie integracyjne, warsztat komunikacji interpersonalnej, wieczór kulturowy z degustacją narodowych potraw, grę miejską oraz (rzeczy najistotniejsze) terminologię wolontarystyczną, rozważania o różnych formach i aspektach wolontariatu i zapoznanie się z dobrymi praktykami wypracowanymi przez Zamojskie Centrum Wolontariatu – to uczestnicy treningu mają już za sobą.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta 2014-01-18

Pa­tro­na­tem ho­no­ro­wyy Pre­zy­den­ta Mia­sta Zamość między­na­ro­do­we­go kur­su szko­le­nio­we­go dla li­derów wo­lon­ta­ria­tu Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Zamość o objęcie patronatem honorowym międzynarodowego kursu szkoleniowego dla liderów wolontariatu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co niewątpliwie podnosi rangę  wydarzenia, za co organizatorzy bardzo dziękują.

czytaj dalej

Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3 2014-01-17

Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3 Projekt pod nazwą: „First you crawl, then walk, then run – training course for European leaders and coordinators of voluntary actions” to kursu treningowy dla liderów wolontariatu z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch, który odbędzie się w Zamościu w dniach od 22 do 29 stycznia 2014 r.

czytaj dalej

„Sztuka w akcji” w Okrąglaku 2013-10-26

Sztuka w akcji II - 03 24 października w Zamojskim Centrum Wolontariatu gościli młodzi artyści z Gruzji, Łotwy, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Polski, którzy przyjechali do naszego kraju w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

czytaj dalej

Przedstawiciele ZCW w Londynie 2013-08-20

Przedstawiciele ZCW w Londynie - 1 Londyn to miasto skrajności - bogatej historii, która jednocześnie przegrywa z potęgą wszechobecnej nowoczesności; tradycji, która jest zmuszona mierzyć się z wielokulturowością miasta; ładu, który stanowi płaszczyznę zamieszania. Londyn to miasto – slogan. W tej wielkiej metropolii przebywali wolontariusze z Zamojskiego Centrum Wolontariatu podczas wymiany młodzieżowej w dniach od 4 do 11 sierpnia.

czytaj dalej

Happening na Rynku Wielkim projektu „Give a Paw! Go Wild” 2013-07-15

Happening na Rynku Wielkim projektu „Give a Paw! Go Wild” - 01Jednym z zadań projektu „Give a Paw! Go Wild” był zaplanowany wcześniej happening, który młodzi ekolodzy z Czech, Litwy, Portugalii i Polski postanowili poświęcić ochronie ginącego gatunku - ptaszka jerzyka. Na jerzyka zwrócili ich uwagę ornitolodzy z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, którzy przyłączyli się do akcji.

czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie młodzieży - pro­jek­t „Give a Paw! Go Wild.” 2013-07-12

Międzynarodowe spotkanie młodzieży (2013.07.12) - 01 8 lipca w Zwierzyńcu rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie młodzieży z Czech, Litwy, Portugalii i Polski w ramach projektu „Give a Paw. Go Wild” realizowanego przez grupę inicjatywną związaną z Zamojskim Centrum Wolontariatu, a finansowanego z funduszu Młodzież w Działaniu. Liderkami grupy polskiej są Ewa Kostrubiec z Zamościa i Anna Sokołowska z Lublina.
czytaj dalej

Wi­zy­ta przy­go­to­waw­cza - pro­jek­t „Give a Paw! Go Wild.” 2013-06-04

Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało środki z funduszu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. (Wymiana Młodzieży) na realizację międzynarodowego projektu ekologicznego „Give a Paw! Go Wild.”. W projekcie weźmie udział młodzież z Czech, Litwy, Portugalii i Polski.

czytaj dalej