Współpraca międzynarodowa - Inne

KIDIN – Understanding Cultural Diversity 2016-02-16

KIDIN project was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns", Measure 2.3 "Civil Society Projects" Strand 1 – "European Rememberance".

czytaj dalej

Warsztat lokalny – finał międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli” 2015-10-24

Ostatnim etapem „zamojskiej części” polsko – węgiersko – słowacko – rumuńskiego projektu, był warsztat lokalny zorganizowany przez koordynatora 22 października. Wzięli w nim udział przedstawiciele: Urzędu Miasta, Rady Miasta, organizacji i zespołów, które uczestniczyły w realizacji działań projektowych, wolontariusze oraz osoby zainteresowane tematyką dotyczącą mniejszości romskiej. Urząd Miasta reprezentowała Zastępca Prezydenta, pani Magdalena Dołgan, której koordynator projektu przekazał podpisany na Węgrzech dokument będący deklaracją gotowości do współpracy między miastami: Nagyecsed, Filakowem, Oravitą i Zamościem.

czytaj dalej

Konferencja i festiwal w Nagyecsed 2015-09-22

W dniach 16 – 19 września przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu brali udział w ostatnim etapie międzynarodowego, polsko – rumuńsko – słowacko - węgierskiego projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”, który odbył się w węgierskim miasteczku Nagyecsed.

czytaj dalej

Wszystko grało międzynarodowo. Romski folklor na zamojskiej Starówce. 2015-09-02

Barwna, międzynarodowa parada zespołów folkowych z Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski oraz koncert na Rynku Wielkim odbyły się 29 sierpnia w ramach festiwalu „Wszystko gra w Zamościu”Festiwal otworzył Prezydent Miasta Pan Andrzej Wnuk w towarzystwie Mateusza Szulakiewicza prezesa Stowarzyszenia „Wszystko Gra” i Leszka Stankiewicza, członka Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja w Ratuszu. Relacja 2015-09-01

Czterogodzinna konferencja pt. „Romowie na Lubelszczyźnie – wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach polsko – rumuńsko – słowacko – węgierskiego projektu odbyła się 29 sierpnia w zamojskim Ratuszu.

Udział w konferencji wzięli merowie miast Oravita, Filakowo i Nagyecsed oraz zastępca Prezydenta Miasta Zamościa, Pani Magdalena Dołgan. Byli też przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele opieki społecznej, edukacji, kultury, rodzin romskich i organizacji pozarządowych z w/w miast.

czytaj dalej

Romowie na lubelszczyźnie wczoraj, dziś i jutro 2015-08-23

W dniach 28 – 30 sierpnia odbędzie się zamojska część polsko – rumuńsko – słowacko – wegierskiego projektu w ramach programu Unii Europejskiej – Europa dla Obywateli. Termin realizacji projektu, to okres od 1 lipca do 15 listopada 2015 roku. W tym czasie każdy z partnerów został zobowiązany do zorganizowania w swoim mieście konferencji i festiwalu oraz innych imprez towarzyszących mających na celu pokazanie różnorodności kulturowej i tożsamości mniejszości narodowych oraz wypracowania innowacyjnych metod ich integracji we współpracy pomiędzy krajami i miastami biorącymi udział w projekcie.

czytaj dalej

Zamojskie Centrum Wolontariatu partnerem w międzynarodowym projekcie 2015-07-22

Zamojskie Centrum Wolontariatu jest partnerem polsko-węgiersko-rumuńsko-słowackiego projektu realizowanego w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Projekt nosi tytuł: „Tożsamość mniejszości narodowych i zwiększenie integracji poprzez aktywności związane ze sztuką. Cykl konferencji i festiwali prezentujących dobre praktyki”.

czytaj dalej

„Volunteering – Code of Active Citizenship” – udział ZCW w projekcie FAO 2015-06-15

Zamojskie Centrum Wolontariatu zostało zaproszone przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina do udziału w międzynarodowym projekcie „Volunteering – Code of Active Citizenship”, którego celem jest promocja oraz wsparcie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Projekt realizowany jest w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli”.

czytaj dalej

“Zbieracze wspomnień” wrócili z Izraela 2015-04-01

W dniach 22-28 marca odbywał się w Kfar Silver ostatni, trzeci etap polsko – niemiecko - izraelskiego projektu “Zapomniane historie – zapomniani ludzie”, w którym brało udział dziewięcioro uczniów z Zamościa. Spotkali się z niemieckimi i izraelskimi rówieśnikami, żeby kontynuować nagrywanie wywiadów ze świadkami historii.

czytaj dalej

Polsko – niemiecko – izraelskie spotkanie młodzieży 2015-02-08

„Zapomniane historie, zapomniani ludzie – młodzież z Polski, Niemiec i Izraela poznaje losy ofiar narodowego socjalizmu” - to tytuł składającego się z trzech etapów projektu, którego etap drugi realizowany był od 1 do 6 lutego w Zamościu. Inicjatorami przedsięwzięcia są Peter Zinke z Norymbergi i Krystyna Rybińska-Smyk, a uczestnikami uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, Durer Gymnasium w Norymberdze i Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

„Zbieracze wspomnień” w Norymberdze 2014-11-20

Dziewięcioro uczestników warsztatów prowadzonych przez Krystynę Rybińską-Smyk (8 uczniów z II LO i 1 z Gimnazjum Nr 4) wyjechało 17 listopada do Norymbergi. Spotkają się tam z rówieśnikami z Niemiec i Izraela w ramach projektu „Zapomniane historie – zapomniani ludzie”. Autorem projektu jest Peter Zinke, który do jego realizacji zaprosił - oprócz uczestników z Zamościa - młodzież z Durer-Gymnasium w Norymberdze i młodzież z Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

Wizyta studyjna 2014-09-24

Wizyta studyjna (2014-09-24) Zamojskie Centrum Wolontariatu odwiedzili przedstawiciele europejskich organizacji pozarządowych, które mają podobny profil działalności. Tym razem byli to prezesi i członkowie zarządów organizacji z Białorusi, Czech, Gruzji, Rumunii, Turcji i Ukrainy.

czytaj dalej

Liderzy polonijni z Europy w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2014-06-28

Zamojskie Centrum Wolontariatu przez dwa dni (24 i 25 czerwca) gościło liderów polonijnych z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Węgier, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej dla Szkoły Liderów z Warszawy.

czytaj dalej

Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych z Mołdawii 2014-05-21

Już po raz trzeci Zamojskie Centrum Wolontariatu gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i stałymi programami Centrum, formami i metodami promocji idei w środowisku lokalnym oraz sposobami pozyskiwania funduszy na działalność. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania stwierdził,  że dobre praktyki wypracowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu już zostały wdrożone w kilku mołdawskich organizacjach. Wzorem dla nich stał się wolontariat młodzieżowy i wolontariat na rzecz seniorów.

Zaproszenie do udziału w niemiecko – izraelsko – polskim projekcie 2014-05-11

Krystyna Rybińska-Smyk i ośmioro uczestników prowadzonych przez nią warsztatów „Jak rozmawiać ze świadkami historii?”zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym, historycznym projekcie „Holocaust – Überlebende und der Umgang mit dem Nationalsozialismus” finansowanym przez  niemiecką Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”.

Projekt będzie realizowany w Norymberdze, Ashkelon i Zamościu. Jego autorem jest Peter Zinke z Norymbergi, który gościł w Zamościu w dniach 05 – 07 maja. Zwiedził miasto, zapoznał się z działalnością Centrum Wolontariatu i obejrzał miejsca w których będzie realizowany projekt.