Archiwum aktualności - 2015

Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu 2015-12-18

Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu Radosnych, śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym, 2016 Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę: władzom miasta Zamościa,powiatu, dyrektorom szkół, burs, placówek kultury i oświaty, prezesom Spółdzielni Mieszkaniowych, zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym, partnerom projektowym, a przede wszystkim wolontariuszom, życzą Zarząd i członkowie Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

Opłatek u seniorów 2015-12-17

Niepowtarzalna, magiczna, pełna muzyki, poezji i wzruszeń atmosfera panowała podczas spotkania opłatkowego w Senioralnej Stacji Socjalnej.

Przy żywej choince, pięknie zastawionym potrawami wigilijnymi stole, były kolędy, rozmowy o bożonarodzeniowej tradycji, świąteczne opowieści i wiersze. Dzieląc się opłatkiem seniorzy życzyli sobie zdrowia i dobrej kondycji, a wolontariuszom i organizatorkom Stacji – radości i satysfakcji z pracy.

czytaj dalej

Kartki z życzeniami 2015-12-17

Tradycyjnie, jak co roku, wolontariusze wypisali ponad 120 kolorowych kart z życzeniami dla podopiecznych ZCW, którzy ze względu na stan zdrowia rzadko odwiedzają senioralną stację socjalną.

Życzeniami zostali też obdarowani przedstawiciele władz miasta, powiatu, a także przyjaciele ZCW z innych organizacji pozarządowych, Kartki zostały dostarczone osobiście przez wolontariuszy - posłańców lub wysłane pocztą.

czytaj dalej

Relacja z Gali Inicjatyw Społecznych 2015-12-11

8 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się Gala Inicjatyw Społecznych. W tym roku uroczystość połączyła dwa ważne dla zamojskich społeczników wydarzenia: święto wolontariuszy i rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa Społeczna roku 2014”.

Przybyli na nią wyróżnieni wolontariusze, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu, dyrektorzy szkół, burs, prezesi i członkowie organizacji pozarządowych, podopieczni Zamojskiego Centrum oraz przedstawiciele lokalnych władz: przewodniczący Rady Miasta – pan Wojciech Matwiejczuk, zastępca Prezydenta Miasta – pani Magdalena Dołgan, inspektor d/s sportu i turystyki w Starostwie – pani Barbara Zarębska, dyrektor Wydziału Edukacji – pani Agnieszka Kowal, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego pan Krzysztof Rusztyn, wicedyrektor MCPR – pani Małgorzata Żołyńska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – pan Marian Hawrylak, prezes Spóldzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego – pan Jan Sadło i in.

czytaj dalej

08.12.2015 - Gala Inicjatyw Społecznych 2015-12-03

Tegoroczne święto wolontariuszy będzie obchodzone pod nazwą “Gala Inicjatyw Społecznych”, ponieważ zostało połączone z galą konkursu “Inicjatywa Społeczna Roku 2014” . Organizatorami przedsięwzięcia są: Zamojskie Centrum Wolontariatu i Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.

czytaj dalej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu Erasmus+ zakończone 2015-12-01

28 listopada zakończyło się koordynowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu seminarium poświęcone wymianie doświadczeń na temat trudnych sytuacji w pracy projektowej oraz możliwości ich rozwiązywania. Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy projektów międzynarodowych i pracownicy młodzieżowi z Polski, Litwy, Łotwy, Węgier, Włoch, Cypru, Bułgarii, Rumunii, Czech i Grecji.

Międzynarodowa grupa przez 8 dni tworzyła i zbierała materiały do książki, która zostanie wydana na początku roku 2016. Przygotowana publikacja będzie zawierać przykłady potencjalnych zagrożeń na każdym etapie pracy projektowej, jak też możliwe rozwiązania pojawiających się problemów.

czytaj dalej

Spotkanie uczestników międzynarodowego seminarium w ZCW 2015-11-28

Uczestnicy seminarium „Fix fix fix – Project mechanics In garage”25 listopada spotkali się z zarządem Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wysłuchali relacji na temat doświadczeń związanych z realizacją kilkunastu międzynarodowych projektów. Dyskutowali o problemach podczas ich realizacji i sposobach ich rozwiazywania.

czytaj dalej

Wykład o limerykach. 2015-11-28

Wykład poety, Zbigniewa Dmitrocy był ucztą duchową dla seniorów piszących wiersze. Gość w pierwszej częsci spotkania opowiedział o swojej twórczości, zainteresowaniach oraz pokazał swój dorobek: kilkadziesiąt książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

czytaj dalej

Rytmika dla seniorów 2015-11-27

Rytmika - to nowa propozycja zajęć dla seniorów i – jak się okazało - “strzał w dziesiątkę”. Seniorzy bardzo chętnie korzystają z tej formy aktywności, zwłaszcza, że jest dostosowana do ich wieku i możliwości. Seniorzy gimnastykują się i wykonują ćwiczenia z kijami, piłkami, taśmami oraz z wykorzystaniem dysku sensorycznego. Sprzęt do ćwiczeń został zakupiony z funduszy projektowych EVZ. Zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzi dyplomowana rehabilitantka, Pani Anna Kitka.

czytaj dalej

Seniorzy na benefisie zamojskiego artysty – malarza. 2015-11-20

Benefis Stanisława Pasiecznego, zamojskiego artysty-malarza zgromadził wielu miłośników jego twórczości. Wśród nich byli podopieczni ZCW. Uroczystość została zorganizowana w związku z 50 – leciem pracy twórczej tego “pastelisty zakochanego w Zamościu i odtwarzającego jego oblicze w swoisty, niepowtarzalny sposób”.

czytaj dalej

„Fix fix fix - Project mechanics In garage” - międzynarodowe seminarium w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-11-17

Seminarium rozpocznie się 21 listopada, a biorą w nim udział koordynatorzy spotkań międzynarodowych i osoby pracujące z młodzieżą z Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier,Włóch i Polski.

Podwaliny pod projekt powstały w październiku 2014 roku w cypryjskiej Larnace, gdzie odbywał się międzynarodowy kurs szkoleniowy dla trenerów edukacji pozaformalnej. Uczestnicy tamtego spotkania w trakcie wielu rozmów dzielili się swoimi doświadczeniami z realizowanych przez siebie projektów. Opowiadali o sukcesach, ale i trudnych sytuacjach związanych ze specyfiką partnerskiej międzynarodowej współpracy.

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu zaproponowali opracowanie wspólnego projektu, w trakcie którego możliwe będzie przedstawienie w gronie partnerskim najczęstszych problemów, podzielenie się zastosowanymi rozwiązaniami i wypracowanie efektywnych reakcji na trudne sytuacje.

czytaj dalej

Patriotyczne śpiewanie 2015 2015-11-12

Tradycyjna już uroczystość zatytułowana „Patriotyczne śpiewanie” odbyła się 10 listopada w „Okrąglaku”. Wzięli w niej udział starsi i młodsi mieszkańcy osiedla i miasta. Niepodległościowe utwory śpiewali wspólnie członkowie chóru Klubu Seniora oraz podopieczni ZCW, których do występu przygotował pan Tadeusz Flor. Słowo wstępne przed koncertem wygłosił pan Henryk Smalej, autor dwutomowej książki pt. „Pieśń i piosenka patriotyczna z...lamusa”.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta nad projektami Erasmus+ 2015-11-05

Dwa projekty ZCW: LET'S TALK - CONFLICT RESOLUTION FOR BRIGHT FUTURE oraz FIX FIX FIX – PROJECT MECHANICS IN GARAGE objął honorowym patronatem Pan Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość. Pierwszy realizowany był w terminie od 30 sierpnia do 8 września, a drugi rozpocznie się 20 listopada.

czytaj dalej

Nominacja do nagrody EDUinspirator 2015 2015-11-03

Specjalista do spraw projektów międzynarodowych w Zamojskim Centrum Wolontariatu otrzymał nominację do nagrody w krajowym konkursie „EDUinspirator 2015” w kategorii „edukacja pozaformalna”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku, pod hasłem „Inspiruj. Edukuj. Motywuj”.

czytaj dalej

Po projekcie w rumuńskim Busteni. 2015-11-01

W drugiej połowie października przedstawiciele ZCW ponownie gościli u jednego z rumuńskich partnerów, organizacji “Oden”. Tematem wymiany młodzieży, odbywającej się w górskim miasteczku Busteni, były kompetencje kluczowe i ich znaczenie w rozwoju młodego człowieka.

czytaj dalej

Wolontariuszki EVS pracują z seniorami. 2015-10-28

Igi i Fany pomagają podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów, terapeutów i trenerów. Wprawdzie przeszkodą jest jeszcze bariera językowa, ale widać, że do pokonania. Bruno – wolontariusz pracujący w świetlicy zawsze jest pod ręką i służy pomocą.

czytaj dalej

Warsztat lokalny – finał międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli” 2015-10-24

Ostatnim etapem „zamojskiej części” polsko – węgiersko – słowacko – rumuńskiego projektu, był warsztat lokalny zorganizowany przez koordynatora 22 października. Wzięli w nim udział przedstawiciele: Urzędu Miasta, Rady Miasta, organizacji i zespołów, które uczestniczyły w realizacji działań projektowych, wolontariusze oraz osoby zainteresowane tematyką dotyczącą mniejszości romskiej. Urząd Miasta reprezentowała Zastępca Prezydenta, pani Magdalena Dołgan, której koordynator projektu przekazał podpisany na Węgrzech dokument będący deklaracją gotowości do współpracy między miastami: Nagyecsed, Filakowem, Oravitą i Zamościem.

czytaj dalej

Wolontariuszki EVS – obowiązki i praca 2015-10-18

Wolontariuszki pracują na rzecz organizacji goszczącej, czyli Zamojskiego Centrum Wolontariatu i maja tu szerokie pole do popisu. Do ich zadań należy: uczestnictwo w aktywnościach organizowanych dla seniorów, w zajęciach dla młodzieży i dzieci, współorganizacja eventów i akcji wolontariackich, prowadzenie bloga, prezentacje na temat programu Erasmus + i swojej kultury w Klubach Wolontariusza w zamojskich szkołach.

czytaj dalej

Seniorów – obcowanie z teatrem współczesnym 2015-10-16

14 października uczestnicy Senioralnej Stacji Socjalnej wybrali się do Zamojskiego Domu Kultury na sztukę “Tata ma kota (albo poczytaj mi tato)” wystawioną przez Scenę Prapremier InVitro z Lublina. Spektakl, który obejrzeli dotyczył problemu rozpadających się małżeństw i dzieci, do których- po rozwodzie - ojcowie zazwyczaj tracą swoje naturalne prawa. Spektakl wzbudził różne emocje, o których seniorzy rozmawiali podczas zajęć kulturoterapii. Podobała się na pewno gra aktorów, a zwłaszcza Przemysława Sadowskiego, którego często widują w telewizyjnych serialach.

czytaj dalej

Warsztaty z zamojskimi nauczycielami 2015-10-12

Uczestnicy kursu szkoleniowego „Let's talk – conflict resolution for bright future” podzielili się z zamojskimi nauczycielami zdobytą podczas tygodniowego treningu wiedzą na temat edukacji pozaformalnej w rozwiazywaniu konfliktów. Przeprowadzili warsztaty w grupach, przekazali nauczycielom konspekty i materiały, uświadomili zasadność wypracowanych wspólnie pomysłów.

czytaj dalej

Wycieczka po Roztoczu 2015-10-10

Uczestnicy kursu szkoleniowego „Let's talk – conflict resolution for bright future” w przerwach pomiędzy warsztatami i ćwiczeniami poznawali walory Zamościa i Roztocza. Służyły temu działania w przestrzeni nie tylko Zamościa, ale także Szczebrzeszyna i Zwierzyńca. Spacer po Rynku w Szczebrzeszynie, zdjęcia z chrząszczem, zdobycie zwierzynieckiej Bukowej Góry, zabawy na plaży, obcowanie z konikami polskimi, kolacja w stylowej karczmie – wszystko to miało pozytywny oddźwięk i niewątpliwie uatrakcyjniło pobyt gości na projekcie.

czytaj dalej

Opieka nad seniorami – po nowemu. 2015-10-08

Zgodnie z założeniami nowego, finansowanego przez EVZ projektu, oferta Centrum Wolontariatu dla seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę została wzbogacona i urozmaicona. Świetlica dziennego wsparcia otrzymała nazwę „Senioralnej Stacji Socjalnej”. W jej ramach od września zaczęły działać pracownie: plastyczna, artystyczna i techniczna oraz rytmika dla nestorów.

czytaj dalej

Międzynarodowo w Ratuszu. 2015-10-04

Pani Magdalena Dołgan – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość spotkała się w Ratuszu z przedstawicielami pozarządowych organizacji młodzieżowych z Austrii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Polski, którzy przyjechali do Zamościa na kurs szkoleniowy zorganizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach programu Erasmus+.

czytaj dalej

Rozpoczął się kurs szkoleniowy „Let's talk – conflict resolution for bright future”. 2015-10-01

30 września przyjechali do Zamościa przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych z Austrii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, żeby wspólnie z przedstawicielami Zamojskiego Centrum Wolontariatu uczyć się rozwiązywać konflikty poprzez międzykulturowy dialog.

czytaj dalej

Polish-German workshop for teachers and pupils. 2015-09-26

The Polish-German workshop ending the project “Still needed –a Partnership for Supporting the Victims of the Third Reich from Zamojszczyzna and Cologne” took place on 22 −24 September. The workshop was attended by the representatives of the Co­lo­gne-ba­sed Fe­de­ral As­so­cia­tion for In­for­ma­tion and Con­sul­ta­tion to Vic­tims of Na­tio­nal So­cia­lism (BUN­DE­SVER­BAND IN­FOR­MA­TION & BE­RA­TUNG FÜR NS-VER­FOLG­TE), teachers and pupils from Mid­dle Scho­ol No. 4 and Up­per-Se­con­da­ry Scho­ol Com­plex No.4 as well as volunteers. The workshop participants, who were supervised by a trainer, worked out effective methods of non-formal education helping to commemorate the fate of the victims of Nazism and to teach the young generation about the history of the Second World War. Moreover, the workshop attendees talked about difficult memory, awkward questions and fighting stereotypes. On the last day, the participants met “witnesses to history”. After the workshop sessions, the guests from Cologne visited the city and saw a preview of the exhibition of works by a Zamość-based painter, Stanisław Pasieczny .

continue reading

Polsko – niemieckie warsztaty dla nauczycieli i uczniów 2015-09-26

W dniach 22 – 24 września odbyły się polsko – niemieckie warsztaty finalizujące projekt „Wciąż potrzebni. Polsko – niemieckie partnerstwo na rzecz mieszkańców Kolonii i Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii, nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz wolontariusze.

czytaj dalej

Konferencja i festiwal w Nagyecsed 2015-09-22

W dniach 16 – 19 września przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu brali udział w ostatnim etapie międzynarodowego, polsko – rumuńsko – słowacko - węgierskiego projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”, który odbył się w węgierskim miasteczku Nagyecsed.

czytaj dalej

“Sto lat, to za mało...” Urodziny Pani Reginy Kwiatkowskiej 2015-09-18

103 urodziny najstarszej mieszkanki Zamościa i podopiecznej Zamojskiego Centrum Wolontariatu Zarząd i seniorzy świętowali 15 września. Były kwiaty, laurka, tort ze świecami i dużo miłych życzeń.

czytaj dalej

Bułgarka i Hiszpanka – wolontariuszki EVS w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-09-15

Przyjechały do Polski w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) jest w Zamościu przedsięwzięciem innowacyjnym. Zamojskie Centrum Wolontariatu we wrześniu 2014 roku otrzymało akredytację jako organizacja wysyłająca, koordynująca i goszcząca zagranicznych wolontariuszy.

czytaj dalej

Wszystko grało międzynarodowo. Romski folklor na zamojskiej Starówce. 2015-09-02

Barwna, międzynarodowa parada zespołów folkowych z Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski oraz koncert na Rynku Wielkim odbyły się 29 sierpnia w ramach festiwalu „Wszystko gra w Zamościu”Festiwal otworzył Prezydent Miasta Pan Andrzej Wnuk w towarzystwie Mateusza Szulakiewicza prezesa Stowarzyszenia „Wszystko Gra” i Leszka Stankiewicza, członka Zarządu Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja w Ratuszu. Relacja 2015-09-01

Czterogodzinna konferencja pt. „Romowie na Lubelszczyźnie – wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach polsko – rumuńsko – słowacko – węgierskiego projektu odbyła się 29 sierpnia w zamojskim Ratuszu.

Udział w konferencji wzięli merowie miast Oravita, Filakowo i Nagyecsed oraz zastępca Prezydenta Miasta Zamościa, Pani Magdalena Dołgan. Byli też przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele opieki społecznej, edukacji, kultury, rodzin romskich i organizacji pozarządowych z w/w miast.

czytaj dalej

Pamiętać, ale jak? Polsko – niemieckie warsztaty o “trudnej pamięci” 2015-08-25

Warsztaty poświęcone będą pamięci i wspólnej, trudnej historii. Wezmą w nich udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii (4 osoby) oraz wolontariusze i nauczyciele wskazani przez Centrum Wolontariatu (16 osób), którzy pracują na co dzień z osobami poszkodowanymi przez III Rzeszę i młodzieżą.

czytaj dalej

Romowie na lubelszczyźnie wczoraj, dziś i jutro 2015-08-23

W dniach 28 – 30 sierpnia odbędzie się zamojska część polsko – rumuńsko – słowacko – wegierskiego projektu w ramach programu Unii Europejskiej – Europa dla Obywateli. Termin realizacji projektu, to okres od 1 lipca do 15 listopada 2015 roku. W tym czasie każdy z partnerów został zobowiązany do zorganizowania w swoim mieście konferencji i festiwalu oraz innych imprez towarzyszących mających na celu pokazanie różnorodności kulturowej i tożsamości mniejszości narodowych oraz wypracowania innowacyjnych metod ich integracji we współpracy pomiędzy krajami i miastami biorącymi udział w projekcie.

czytaj dalej

Drugi raz o bezrobociu w Rumunii 2015-08-19

W dniach od 23 czerwca do 2 sierpnia w Marabu Youth Camp w rumuńskim Milcoveni odbył się drugi etap wymiany młodzieżowej zatytułowanej “Acting Youth Employment”. Projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ Młodzież, poświęcony był problemowi bezrobocia wśród młodzieży europejskiej.

czytaj dalej

W październiku ZCW będzie realizować kolejny, międzynarodowy kurs treningowy. 2015-08-11

„LET'S TALK - CONFLICT RESOLUTION FOR BRIGHT FUTURE” – to tytuł projektu, którego zadaniem jest promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez międzynarodowy dialog. Wezmą w nim udział osoby pracujące z młodzieżą oraz przedstawiciele młodzieżowych organizacji z Polski, Rumunii, Austrii, Węgier, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy i Słowacji.

czytaj dalej

Zamojskie Centrum Wolontariatu partnerem w międzynarodowym projekcie 2015-07-22

Zamojskie Centrum Wolontariatu jest partnerem polsko-węgiersko-rumuńsko-słowackiego projektu realizowanego w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Projekt nosi tytuł: „Tożsamość mniejszości narodowych i zwiększenie integracji poprzez aktywności związane ze sztuką. Cykl konferencji i festiwali prezentujących dobre praktyki”.

czytaj dalej

Wakacje w świetlicy dla seniorów 2015-07-20

Nie ma przerwy wakacyjnej w świetlicy dla seniorów. Jej organizatorzy starają się, tak jak w innych miesiącach, zapewnić podopiecznym wsparcie, a także dodatkowe atrakcje. Frekwencja na spotkaniach dopisuje, mimo pogodowych anomalii.

czytaj dalej

Kolejna publikacja po kursie szkoleniowym 2015-07-01

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wydaną w ramach projektu „Educating active citizenship through simulation games”(Earsmus+, Key Action 1). Publikacja zawiera opis metod stosowanych w trakcie kursu treningowego oraz symulacje stworzone przez uczestników spotkania.
Tematy poruszane przez grupę w trakcie tworzenia gier symulacyjnych to między innymi: „Mowa nienawiści”, „Dyskryminacja”, „Prawa człowieka” oraz „Znaczenie edukacji pozaformalnej”.

czytaj dalej

Młodzież z Irlandii Północnej, Niemiec i Polski odwiedziła Centrum Wolontariatu 2015-06-26

Wizyta studyjna związana z projektem „Mobilizing Europe - We're Back” realizowanym przez partnera ZCW, Fundację „Dzczęśliwe Dzieciństwo” odbyła się 23 lipca. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej.

czytaj dalej

Wywiady z Dziećmi Zamojszczyzny 2015-06-23

„Life behind the wire” – to tytuł publikacji w języku angielskim, która jest efektem finalnym marcowego projektu „Let me tell you a story” i zawiera 6 wywiadów z Dziećmi Zamojszczyzny, Paniami: Wandą Wnuk, Stanisławą Kierepką, Janiną Jabłońską, Walerią Kliszcz, Weroniką Surmą i Marianną Kloc.

czytaj dalej

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum będą szkolić się na Cyprze 2015-06-20

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu jesienią 2015 roku wezmą udział w kursie szkoleniowym organizowanym przez naszego cypryjskiego partnera, organizację „Network for European Citizenship and Identity”.

Projekt zatytułowany ‘Pass the Ball, Score for Social Inclusion’ poświęcony będzie wykorzystaniu aktywności fizycznej i sportu w edukacji pozaformalnej.

czytaj dalej

„O bezrobociu wśród młodzieży” – projekt w rumuńskim Milcoveni 2015-06-16

W dniach od 20 do 30 czerwca w Marabu Youth Camp w rumuńskim Milcoveni odbędzie się wymiana młodzieży zatytułowana 'Acting Youth Employment". Projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ Młodzież poświęcony jest problemowi bezrobocia wśród młodzieży europejskiej.

W jego trakcie młodzi ludzie przedyskutują i porównają sytuacje na wielu europejskich rynkach pracy oraz postarają się wspólnie znaleźć rozwiązania istniejących problemów.

czytaj dalej

„Volunteering – Code of Active Citizenship” – udział ZCW w projekcie FAO 2015-06-15

Zamojskie Centrum Wolontariatu zostało zaproszone przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina do udziału w międzynarodowym projekcie „Volunteering – Code of Active Citizenship”, którego celem jest promocja oraz wsparcie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Projekt realizowany jest w ramach programu unijnego „Europa dla obywateli”.

czytaj dalej

„O kompetencjach kluczowych” – kurs szkoleniowy w Busteni 2015-06-01

Przedstawiciel Zamojskiego Centrum Wolontariatu brał udział w kursie szkoleniowym, który odbył się w dniach 18-26.05.2015 w rumuńskim Busteni. Kurs poświęcony był kompetencjom kluczowym i znaczeniu certyfikatu youthpass w projektach programu Erasmus+ Młodzież. W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie z Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Macedonii, Francji, Gruzji, Niemiec, Węgier, Włoch, Kosowa, Łotwy, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Turcji i Ukrainy.

czytaj dalej

Jubileusz Szkolnego Klubu Wolontariusza w Starym Zamościu 2015-05-29

Szkolny Klub Wolontariusza „Uśmiech” działający przy Gimnazjum w Starym Zamościu 26 maja świętował swoje piąte urodziny. Był tort, sprawozdanie z działalności, życzenia, podziękowania i ...dużo radości. W jubileuszu wzięli udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice wolontariuszy, a także sponsorzy, którzy wspierają aktywność młodzieży.

czytaj dalej

Integracja, edukacja, zabawa – w międzynarodowym gronie 2015-05-26

Uczestnicy międzynarodowego kursu treningowego z Francji, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Turcji, Rumunii i Polski integrowali się z mieszkańcami miasta, podczas spacerów, gry miejskiej, a także pikniku zorganizowanego w niedzielę, 24 maja przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

czytaj dalej

Kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu 2015-05-21

Projekt pod nazwą: „Educating Active Citizenship through Simulation Games” - to kurs treningowy dla liderów organizacji pozarządowych i osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie z Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Węgier, Włoch, Turcji i Polski.

czytaj dalej

Na tropie wołyńskiej historii 2015-05-19

Czterdzieścioro gimnazjalistów uczestniczyło w majowej Kawiarni Wspomnień, której gościem była Pani Jadwiga Pasikowska „ocalona cudem z pogromu wołyńskiego”.

czytaj dalej

Seniors attend Zamość Book Festival 2015-05-10

Seniorzy na Zamojskim Festiwalu Książki Senior members of the Daytime Community Centre were invited by Zamość Library (Książnica Zamojska) to participate in Book Festival held on 6–8 May. They had the opportunity to see Festival exhibitions and attend fairs as well as meetings with authors.

continue reading

Seniorzy na Zamojskim Festiwalu Książki 2015-05-10

Seniorzy na Zamojskim Festiwalu Książki Seniorzy z naszej Świetlicy Dziennego Wsparcia zostali zaproszeni przez Książnicę Zamojską do udziału w odbywającym się w dniach od 06 do 08 maja Festiwalu Książki. Mieli okazję obejrzeć towarzyszące Festiwalowi wystawy, wziąć udział w kiermaszach i spotkaniach autorskich.

czytaj dalej

Dołączyli do nas 2015-04-24

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej został powołany do życia Studencki Klub Wolontariusza. 22 osoby z 1-szego roku pedagogiki uczestniczyły w szkoleniu podstawowym dla wolontariuszy i już są gotowe do podejmowania wolontariackich wyzwań.

czytaj dalej

Kwietniowe spotkanie w Kawiarni Wspomnień 2015-04-22

Kwietniowe spotkanie w Kawiarni Wspomnień Gościem kolejnej Kawiarni Wspomnień była Pani Maria Mączka, której dzieciństwo przypadło na czas wojny. Urodzona w 1930 roku pamięta doskonale kampanię wrześniową, mroczne dni okupacji, głód, prześladowania, strach.

czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty w Bełżcu 2015-04-21

W ra­mach współpra­cy Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu z Mu­zeum – Miej­sce Pamięci w Bełżcu, wo­lon­ta­riu­sze już drugi raz mie­li okazję uczest­ni­czyć w szczególnych, wy­jaz­do­wych warsz­ta­tach. Zwie­dzi­li mu­zeum mar­ty­ro­lo­gii Żydów, obej­rze­li stałą eks­po­zycję, do­wie­dzie­li się także jak się ewi­den­cjo­nu­je i kon­ser­wu­je nowe, wciąż znaj­dy­wa­ne  na te­re­nie obo­zu eks­po­na­ty.

czytaj dalej

Wolontariat w szpitalu – reaktywacja. 2015-04-21

W zamojskim „starym szpitalu” znowu są wolontariusze. Pracują w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i na oddziale opieki paliatywnej. Ich koordynatorką jest studentka Małgorzata Ostasz, która jako członek klubu przy I LO była tu wolontariuszką.

czytaj dalej

Wykład dla seniorów 2015-04-20

„Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Zamojszczyźnie” – to tytuł kolejnego wykładu dla seniorów, który wygłosiła zamojska etnografka, Pani Maria Fornal.

czytaj dalej

Zaproszenie do współpracy 2015-04-14

Zamojskie Centrum Wolontariatu poszukuje osób w wieku od 19 do 30 lat do tworzonej przy Stowarzyszeniu grupy młodzieżowych animatorów wymian międzynarodowych.

Wymagania:

  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • kreatywność,
  • chęć zdobycia doświadczenia w zakresie uczestnictwa
  • i organizowania młodzieżowych projektów międzynarodowych,
  • udział w projektach realizowanych przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu,
  • udział w kilkudniowych, wyjazdowych projektach organizowanych przez naszych zagranicznych partnerów (dyspozycyjność przynajmniej 1 raz w roku).
czytaj dalej

“Zbieracze wspomnień” wrócili z Izraela 2015-04-01

W dniach 22-28 marca odbywał się w Kfar Silver ostatni, trzeci etap polsko – niemiecko - izraelskiego projektu “Zapomniane historie – zapomniani ludzie”, w którym brało udział dziewięcioro uczniów z Zamościa. Spotkali się z niemieckimi i izraelskimi rówieśnikami, żeby kontynuować nagrywanie wywiadów ze świadkami historii.

czytaj dalej

Wsparcie EVZ przez kolejne 2 lata 2015-03-20

Zarząd berlińskiej Fundacji “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” (EVZ) zaproponował Zamojskiemu Centrum Wolontariatu dalsze finansowanie projektu opieki nad poszkodowanymi przerz III Rzeszę. Aktualnie realizowany projekt kończy się 15 października 2015 r. Kolejny, tym razem 2-letni, bedzie trwał do końca 2017 roku. W nowym projekcie będą działania sprawdzone, ale także i nowe, które na pewno wpłynął na polepszenie jakości życia nestorów.

czytaj dalej

Połączyła ich „lekcja zamojskiej historii” 2015-03-15

10 marca zakończył się realizowany przez ZCW projekt „Let me tell you a story”. Miłośnicy historii z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Węgier wyjechali z bagażem nowych doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy przekazanej przez żyjących świadków wojennych wydarzeń.

czytaj dalej

Spotkanie uczestników projektu „Let me tell you a story” z Marcinem Zamoyskim 2015-03-10

8 marca odbyło się zaplanowane w projekcie spotkanie z Panem Marcinem Zamoyskim, który opowiedział o wojennych i powojennych losach swoich rodziców. Uczestnicy projektu dowiedzieli się o działalności Jana i Róży Zamoyskich, którzy uratowali 480 dzieci z obozu przejściowego w Zwierzyńcu.

Marcin Zamoyski odpowiadał także na pytania dotyczące swojej pracy na rzecz miasta i regionu.

czytaj dalej

Projekt LET ME TELL YOU A STORY na półmetku 2015-03-06

Omówienie założeń realizowanych przez ZCW projektów wspierających poszkodowanych przez III Rzeszę oraz form opieki nad tą grupą seniorów, zwiedzanie miejsc pamięci i zapoznanie gości z historią Zamojszczyzny – to zagadnienia, które dominowały w pierwszych dniach spotkania. Był też czas na integrację, warsztat komunikacji interpersonalnej i wieczory kulturowe. Wszystkie te działania prowadziły do wydarzenia najważniejszego: wywiadów z żyjącymi świadkami historii, Dziećmi Zamojszczyzny.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta nad projektem “Let me tell you a story” 2015-03-03

Miło nam poiformować, że międzynarodowy projekt “Let me tell you a story” został objęty patronatem Pana Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość. W uzasadnieniu Pan Prezydent min. napisał: “Przyjmuję honorowy patronat nad projektem realizowanym w ramach programu ERASMUS +. Jednocześnie gratuluję ciekawego przedsięwzięcia (...) Mam nadzieję, że doznania, które będą owocem spotkań ze świadkami historii, staną się źródłem wzbogacenia osobowości uczestników (...).

czytaj dalej

Międzynarodowi „zbieracze wspomnień” spotkali się w Zamościu 2015-03-01

Zamojskie Centrum Wolontariatu w dniach od 01 do 10 marca 2015 r. realizuje międzynarodowe spotkanie historyczne zatytułowane LET ME TELL YOU A STORY. Jego uczestnikami są młodzi ludzie, przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Turcji, Węgier i Polski, którzy będą wspólnie zgłębiać wiedzę o losach Dzieci Zamojszczyzny na tle wojennych wydarzeń w regionie.

czytaj dalej

Polsko – niemiecko – izraelskie spotkanie młodzieży 2015-02-08

„Zapomniane historie, zapomniani ludzie – młodzież z Polski, Niemiec i Izraela poznaje losy ofiar narodowego socjalizmu” - to tytuł składającego się z trzech etapów projektu, którego etap drugi realizowany był od 1 do 6 lutego w Zamościu. Inicjatorami przedsięwzięcia są Peter Zinke z Norymbergi i Krystyna Rybińska-Smyk, a uczestnikami uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, Durer Gymnasium w Norymberdze i Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

Zamośc – Olkusz, partnerski projekt Zamojskiego Centrum Wolontariatu. 2015-01-28

Ośmioro liderów wolontariatu ze szkolnych i młodzieżowych klubów, min. z I LO, ZSP Nr 4, Gimnazjum Nr 2, Bursy Nr 2, Studium Medycznego i Zamojskiego Centrum Wolontariatu wzięło udział w szkoleniu "Pozyskiwanie funduszy na projekty młodzieżowe", które w dniach 23 - 25 stycznia odbyło się Sandomierzu. Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" z Olkusza. Zamojskie Centrum Wolontariatu jest partnerem tego stowarzyszenia w ramach projektu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z funduszy EOG.

czytaj dalej

Młodość nie wieczność 2015-01-15

“Młodość nie wieczność – refleksje zamojskich seniorów o starości i przemijaniu”, to tytuł tomiku z wierszami i prozą poetycką podopiecznych i przyjaciół Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wśród autorów są beneficjenci projektu “Wciąż potrzebni” oraz seniorzy młodsi, wolontariusze i stali bywalcy świetlicy dziennego wsparcia. To osoby w wieku od 60 do 88 lat.

czytaj dalej

Wspólnie powitali Nowy Rok 2015-01-10

8 stycznia w restauracji „Aspirant” odbyło się tradycyjne, szóste już spotkanie noworoczne seniorów, wolontariuszy i koordynatorów projektu „Wciąż potrzebni”. W spotkaniu uczestniczyli stali bywalcy świetlicy dziennego wsparcia oraz inni podopieczni Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej