Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu powstało z inspiracji Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym trzynastego grudnia 2002 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych.

W pierwszym etapie działania Stowarzyszenie pozyskało około 40 wolontariuszy, którzy wykonywali swoje świadczenia w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pomagając osobom indywidualnym, klientom MCPR - dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji oraz osobom starszym i niepełnosprawnym.

W 2004 roku Stowarzyszenie dostrzegając potrzebę konsolidacji wszystkich ruchów wolontarystycznych w Zamościu włączyło w swoje struktury szkolne i akademickie Kluby Wolontariusza, znacznie powiększając swój potencjał o wolontariat młodzieżowy. Zacieśniło to również naszą współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu , dzięki której mamy możliwość stałego korzystania z Internetu w Biurze Wolontariatu.

Wolontariat młodzieżowy w naszym mieście rozwija się bardzo prężnie. Jesteśmy dumni z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, który zafunkcjonował jako jeden z pierwszych w Polsce, stanowiąc obecnie wzór dla innych placówek. Za swoją działalność wolontariusze z tego Klubu wraz ze swoją opiekunką otrzymali zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku Lubelszczyzny 2004.


Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu:


Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją stowarzyszenia: